Bài viết một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại St. Louis, MO

[MINH HUỆ 16-05-2009] Vào ngày 09-05-2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố St. Louis, MO đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 10 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới (15 tháng Năm) và lễ kỷ niệm lần thứ 17 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng tại công viên Forest Park.

2009-5-13-stlouis513-01--ss.jpg
Tập công chung tại công viên Forest Park, St. Louis

2009-5-13-stlouis513-02--ss.jpg
Tập công chung tại công viên Forest Park, St. Louis

2009-5-12-225918-6--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố St. Louis chúc mừng sinh nhật Sư Phụ tôn kính

Vào một ngày đẹp trời và ấm áp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức tập công chung trên bãi cỏ ở công viên Forest Park. Các động tác thanh thoát và những biểu ngữ được chăng lên đã thu hút rất nhiều khách qua đường. Mọi người liên tục tới để xin tài liệu giới thiệu.

Sau khi tập công xong, các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mỗi người đều có một câu chuyện tu luyện của riêng mình để chia sẻ, dựa theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Các học viên tỏ ra vô cùng biết ơn Sư Phụ và Đại Pháp và cảm thấy thật may mắn vì được bước đi trên con đường tu luyện. Họ bày tỏ sự quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn để tạo ra nhiều cơ hội giúp mọi người biết đến và đắc Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200837.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/16/107449.html
Đăng ngày 19-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share