[MINH HUỆ 18-5-2007]


Học viên Nhật Bản múa cổ truyền Trung Quốc mừng ngày 13-5Các hoạt động mừng ngày Đại Pháp thế giới của các học viên Nhật BảnCác học viên ở Seatle, Mỹ quốc chào mừng ngày Đại Pháp thế giới

Học viên ở Nga đón mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5Học viên ở Slovakia mừng ngày Đại Pháp thế giớiHọc viên tại miền nam Mỹ quốc mừng ngày Đại Pháp thế giới và sinh nhật Sư phụ


Học viên tại Georgia, Atlanta, Mỹ quốc, chào mừng ngày Đại Pháp thế giới


Học viên tại St. Luis, Missouri, Mỹ quốc mừng ngày Đại Pháp thế giới
Học viên ở Philadelphia đón chào ngày Đại Pháp thế giới 13-5

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154911.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154941.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154953.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154952.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154968.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154944.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/16/154970.html, http://clearharmony.net/articles/200705/39453.html

Đăng ngày 21-05-2007.

Share