Một số hình ảnh về các hoạt động mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5

[MINH HUỆ 15-5-2007]Các học viên ở Đài Loan xếp chữ chào mừng ngày Đại Pháp thế giớiHọc viên Đài Loan biểu diễn bài công pháp


Đoàn diễu hành nhạc trống tại Đài LoanHọc viên Đài Loan đồng diễn


Học viên Đại Pháp tại New York múa chào mừng ngày Đại Pháp thế giới


Học viên tại New York biểu diễn chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Biểu diễn bài tập công của các học viên New YorkĐoàn nhạc trống tại New York


Các học viên ở Hồng-Kông chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Các học viên ở Hồng Kông biểu diễn bài công pháp


Đoàn học viên diễu hành trên phố lớn tại Hồng Kông


Người dân Hồng Kông được nói về sự thật và nhận tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Học viên ở Hồng Kông với các hoạt động chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Cuốn Chuyển Pháp Luân được dịch và ấn bản bằng tiếng Latvia
Các học viên Ireland diễu hành mừng ngày Đại Pháp thế giới


Một màn diễn chào mừng của các học viên Ireland

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154821.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154821.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154825.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154824.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154816.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share