[MINH HUỆ 13-5-2007] Vào ngày 13 tháng Năm 2007, dân biểu Quốc hội Hoa kỳ James P. McGovern viết thư cho các đệ tử Pháp Luân Công tại vùng Worcester và phụ cận, Massachusetts. Ông ta nói trong lá thư “Tôi rất hãnh diện viết chào mừng các bạn nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Dưới đây là nguyên văn lá thư.

James P. McGovern

Dân biểu Quốc hội

Ngày 13 tháng Năm 2007

Các đệ tử Pháp Luân Công tại Worchester và phụ cận:

Tôi lấy làm hãnh diện viết thư cho các bạn hôm nay để chào mừng ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp. Đã 15 năm kể từ ngày ông Lý Hồng Chí bắt đầu công khai phổ biến Pháp Luân Đại Pháp vào cộng đồng thế giới. Môn tu luyện độc đáo này dựa vào nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn đáng được khen ngợi.

Hôm nay tôi hãnh diện được đứng với các bạn với hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 80 quốc gia trên thế giới. Mặc dầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn tiếp tục, nhưng pháp môn này vẫn phát triển mạnh. Đây là một sự kiện đáng lấy làm hãnh diện.

Tôi lấy làm tiếc rằng tôi không thể tham dự với các bạn hôm nay, nhưng tôi xin gởi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các bạn.

Hoàn toàn như ý,

James P. McGovern

Dân biểu Quốc hội

PDF file (693KB)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/13/154730.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/15/85652.html

Đăng ngày 21-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share