Bài viết của một học viên tại Hà Lan

[MINH HUỆ 14-05-2009] Vào ngày 13-05-2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại khu Phố Tàu ở Amsterdam, Hà Lan. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, cho thấy sự phát triển rộng khắp của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và vạch trần cuộc bức hại vô nhân tính đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Để kết thúc các hoạt động, các học viên đã cùng nhau hát bài hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” để thể hiện sự cảm kích của họ với Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý.

2009-5-14-holland513-01--ss.jpg
Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2009-5-14-holland513-02--ss.jpg
Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

2009-5-14-holland513-03--ss.jpg
Các học viên gửi lời chào tới Sư Phụ Lý


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/14/200914.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/16/107444.html
Đăng ngày 19-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share