Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, cư trú ở thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình tu luyện tôi đã có nhiều hành động sai trái và nhân tâm chấp trước, không tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc gây ảnh hưởng đến sự đề cao của bản thân và ảnh hưởng đến việc chứng thực pháp, cứu độ chúng sinh. Vì những hành động sai trái của tôi mà nhiều người xung quanh có cách nhìn nhận sai lầm về Đại Pháp và gây tổn hại cho Đại Pháp. Khi em họ tôi ngăn cản tôi tu luyện vì sợ em mình gây tội nên tôi đã nói sẽ từ bỏ việc tu luyện, tôi nói như vậy chỉ là để lừa nó chứ không phải trong tâm tôi muốn như vậy. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: hết thảy mọi suy nghĩ, hành động, việc làm và lời nói sai trái không tuân theo Pháp của Sư phụ, gây ảnh hưởng đến Đại Pháp… hết thảy chúng đều không có giá trị, đồng thời tôi phủ nhận hết thảy mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Tôi chỉ một lòng xin theo mọi an bài của Sư phụ, con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, con xin nguyện tu luyện tinh tấn nghiêm túc, làm tốt ba việc của một người học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nguyễn Thái Sơn

Ngày 9 tháng 9 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hồ Giang Tử, học viên Pháp Luân Công tại Đăk Lăk. Vì trong tu luyện không nghe theo lời dạy của Sư phụ và Pháp nên gây ra một số hành vi bất hảo như đi theo sự an bài của cựu thế lực không từ bỏ tâm sắc dục gây ra loạn quỷ loạn Pháp, vì không vượt qua tâm sợ hãi nên khi đối diện với tà ác đã cam kết với tà ác như sau “không tham gia tổ chức chính trị Pháp Luân Công trái pháp luật” và từng khai ra tên một đồng tu khác. Sau khi minh bạch ra Pháp lý tôi nhận ra đó là vì nhân tâm bất chính đi theo sự an bài của tà ác và cựu thế lực gây ra tổn thất cho Đại Pháp và các đồng tu, tạo nghiệp to lớn. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: hết thảy những cam kết với tà ác và sự an bài của cựu thế lực đều vô hiệu. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, quyết thanh trừ tà ác lạn quỷ loạn Pháp và cựu thế lực, mong Sư phụ từ bi tha lỗi cho con.

Hồ Giang Tử

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh
Tôi tên là Phùng Lê Hoàng, học viên Pháp Luân Công tại Ba Vì Hà Nội. Năm 2012 công an huyện Ba Vì đã gây sức ép với lãnh đạo cơ quan tôi và lãnh đạo cơ quan tôi đã yêu cầu tôi không tuyên truyền Pháp Luân Công trong và ngoài cơ quan. Do học Pháp chưa sâu và bản thân còn có quá nhiều văn hóa biến dị nên tôi đã đồng ý với họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những gì mà tôi đã nói là không có hiệu lực, mọi thỏa thuận, mọi ký kết của tôi với cựu thế lực là vô hiệu lực, vô giá trị. Con xin lỗi Sư tôn từ bi vĩ đại, con đã không tu luyện tốt nên đã phụ công từ bi khổ độ của Ngài.Con sẽ cố gắng hết sức làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước tu luyện.

Phùng Lê Hoàng

Ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi là những học viên ở Sài Gòn, gồm có: Châu Nguyễn Thanh Vũ, Cao Thị Nhâm, Nguyễn Thị Tú Quyên, Nguyễn Thế Thạch. Vào ngày 09/10/2014, chúng tôi đi xin chữ ký thỉnh nguyện mổ cắp nội tạng thì được công an quận 2 mời về làm việc. Do không hiểu rõ luật pháp và chưa minh bạch pháp lý tu luyện nên chúng tôi đã bị Công an lừa để ký vào biên bản phạt hành chính việc in ấn tài liệu không có giấy phép đăng ký. Chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, và tuyên bố rằng mọi biên bản mà chúng tôi đã ký đều vô giá trị và bị huỷ bỏ.

Xin Sư phụ từ bi thứ tội cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ.

Châu Nguyễn Thanh Vũ, Cao Thị Nhâm, Nguyễn Thị Tú Quyên, Nguyễn Thế Thạch

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Thanh, học viên Pháp Luân Công cư trú tại xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh hóa. Ngày 25/5/2014 Tôi được mời gặp công an huyện Nga Sơn. Tôi nhân cơ hội gặp họ và giảng luôn chân tướng, nhưng do sơ xuất và chính niệm không mạnh tôi đã bị họ tịch thu tài liệu, sách và đĩa. Tôi còn ký vào văn bản hành chính mà không đọc nội dung, văn bản có đoạn “ bán, phân phát, xuất bản ấn phẩm, có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan hủ tục, tệ nạn xã hội,” nội dung này cũng như phỉ báng Đại Pháp. Việc làm đó của tôi nối tiếp các can nhiễu sau đó, công an đến làng tịch thu sách một số đồng tu mới, và người dân mượn sách đọc. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì tôi ký với tà ác không còn giá trị gì, phủ nhận hết thảy an bài can nhiễu của cựu thế lực, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ. Con xin Sư phụ tha lỗi, con sẽ cố gắng làm tốt ba việc Sư phụ giao phó để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Phạm Thị Thanh

Ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi tên Nguyễn Văn Lượm, Huỳnh Thị Nhanh, Trần Thị Thu Thảo, học viên Pháp Luân Công tại Bình Dương, Việt Nam. Vào ngày 03/11/2013, chúng tôi có lên nhà bạn đồng tu học Pháp nhóm và đã bị công an đến can nhiễu thu giữ sách Đại pháp. Công an gây áp lực yêu cầu chúng tôi ký vào biên bản không được tập chung học Pháp nữa. Do lý trí không thanh tỉnh và học Pháp không thấu đáo nên chúng tôi đã ký vào biên bản. Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những điều đã ký kết với công an là vô tác dụng. Chúng con xin từ nay sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp để không phụ lòng sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Nguyễn Văn Lượm, Huỳnh Thị Nhanh, Trần Thị Thu Thảo

Ngày 21 tháng 10 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hằng, học viên tại Hà Nội. Do là học viên mới tôi học Pháp và nhận thức Pháp chưa được thâm sâu, thêm vào đó là tôi có tâm chấp trước quá lớn vào tình cảm gia đình, tâm sợ hãi, sợ khổ do đó khi phải đối mặt với quan khảo nghiệm tôi đã thiếu lý trí đưa ra quyết định sai với Pháp. Tôi đã không tỉnh táo hứa với gia đình không tu luyện nữa và không tuyên truyền Pháp cho người nhà và sau đó tôi còn có những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Tôi Nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi đã hứa, đã làm sai trái với Đại Pháp đều vô hiệu. Tôi phủ nhận hết thảy những gì cựu thế lực an bài lên thân thể tôi. Tôi chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài. Tôi nhất định sẽ quay trở lại đi tập luyện các bài công pháp vào các buổi sáng ở công viên và công khai tham gia một nhóm học Pháp. Tôi sẽ cố gắng tu bỏ những tâm chấp trước của mình, làm tốt các công việc của Đại Pháp và đi trên con đường chân chính nhất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thùy Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian đầu đắc Pháp do ngộ tính thấp kém mà tôi đã có hành vi bất kính với Sư Phụ và Đại Pháp.

Vào thời gian đầu khi được biết đến Đại pháp tôi đã đọc qua một lượt nhưng vẫn chưa hiểu biết hết giá trị trân quý của cuốn “Chuyển Pháp Luân“. Tôi đọc sách nhưng có những lúc để sách dưới nền nhà và vô tình dẫm đè lên Pháp.

Lần thứ hai là khi có một người nhờ tôi in ảnh Sư Phụ để họ mang đưa cho con họ ở trong tù với hy vọng con của họ được đắc Pháp và mong được sự bảo hộ của Sư Phụ. Do ngộ tính thấp kém tôi đã in một số ảnh của Sư Phụ (khổ nhỏ) đưa cho họ. Sau này học Pháp tôi hiểu rằng đây thực sự là một hành vi bất kính lớn nhất với Sư Phụ.

Sự ăn năn chỉ từ nội tâm tôi nghĩ vẫn chưa khiến tôi thấy an tâm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp đều vô hiệu. Con thành tâm xin Sư Phụ từ bi tha lỗi cho hành động sai trái của con. Con sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mong đợi của Sư Phụ.

Nguyễn Thùy Dung

Ngày 25 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phạm Văn Đức, tôi đang sống ở Tp Hồ Chí Minh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 2013, cuối năm 2013 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. Do không tinh tấn học Pháp nhiều tâm chấp trước người thường chưa được buông bỏ, đi chứng thực Pháp với tâm sợ hãi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi đã ký vào bản cam kết không được phát tài liệu giảng chân tướng. Sau việc này tôi đã rất hối hận cảm thấy việc này là sai, đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Nay tôi xin nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi đã ký với tà ác là không còn giá trị. Tôi sẽ tiếp tục học Pháp tinh tấn và làm tốt ba việc mà đệ tử giai đoạn này cần phải hoàn thành.

Phạm Văn Đức

Ngày 26 tháng 10 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi là Nguyễn Việt Quân, học viên mới tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi có tham gia mở điểm luyện công ở huyện Đông Anh. Vì học pháp chưa sâu nên khi bị công an can nhiễu gọi điện thoại cho người thân của tôi ở trong miền nam và mời tôi lên công an huyện. Khi đó tôi nghĩ đồng ý cho qua chuyện là được, còn đâu mình vẫn đi luyện như bình thường. Nhưng sau này khi học Pháp nhiều hơn và suy xét kỹ lại tôi nhận ra đây là hành vi mà một người tu luyện chân chính tuyệt đối không nên làm. Tôi Nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi nghĩ và làm mà không phù hợp với Pháp là vô hiệu. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã liên tục cấp cho con cơ hội, con hứa sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, làm tốt ba viêc mà Sư phụ đã giao phó và cùng Sư phụ trở về nhà.

Nguyễn Việt Quân

Ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Bùi Đình Tú học viên Pháp Luân Công hiện đang học ở Hà Nội.

Vào khoảng tháng 8 năm 2013 Công an Phường Văn Quán vào ký túc xá nhắc nhở tôi không được ra hồ Văn Quán luyện công nhưng tôi phủ nhận và vẫn đi ra luyện công. Vào khoảng tháng 9 năm 2013 khi tôi đi làm hạng mục Đại Pháp cùng các đồng tu Văn Quán trở về thì tôi bị công an đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân họ lấy lý do là không có giấy tờ tùy thân nên đã bắt trái phép tôi về đồn công an phường Văn Quán. Khi kiểm tra bao lô của tôi họ kiểm tra được giấy xin ý kiến  thỉnh nguyện . Tại đây tôi đã viết cam kết là không đi xin chữ ký thình nguyện nữa. Vào khoảng tháng 11 năm 2013 Công an phường Văn Quán đã vào phòng tôi tại ký túc xá của trường. Họ đã kiểm tra đồ tư trang cá nhân của tôi họ thu được tài liệu và giấy xin ý kiến thỉnh nguyện trong bao lô của tôi. Sau khi họ kiểm tra xong họ đã bắt trái phép tôi lên đồn Công an phường Văn Quán. Tại đây họ đẵ bắt tôi viết tường trình và bản cam kết. Do tâm sợ hãi và học Pháp không sâu nên tôi đã ký vào bản cam kết và tường trình. Sau đó công an phường Văn Quán đã báo cáo sự việc về nhà trường. Ngày hôm sau tôi bị nhà trường gọi lên, sau đó nhà trường yêu cầu tôi gọi gia đình xuống gặp. Tại đây tôi đã viết bản tường trình, nghiêm trọng hơn do tình cảm thân quyến và tâm lo sợ bị đuổi học nên tôi đã hưỡng dẫn bố tôi viết bản cam kết với nội dung là sẽ không tham gia tập Pháp Luân Công. Sau một thời gian học Pháp và hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này.

Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những ký kết với tà ác và những việc làm không đúng với Đại Pháp của tôi là không có giá trị. Từ hôm nay tôi sẽ đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài. Tôi sẽ cố gắng tu luyên tinh tấn hơn nữa và làm tốt ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp phải làm.

Bùi Đình Tú

Ngày 12 tháng 11 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Quang Dũng, học viên Pháp Luân Công tại Hải Phòng. Trước khi chuyển sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có tham gia vào 1 nhóm do cá nhân Hồ Hoàng Thái lập ra. Cách đưa người ta vào tu của nhóm Thái là đánh vào chấp trước danh – lợi – tình của họ. Do hay đọc Kinh văn của Sư Phụ Lý Hồng Chí nên càng ngày tôi càng nhận ra chân tướng sự việc. Nhưng vì chấp trước sợ hãi, vì nhiều truy cầu danh lợi tình mà tôi không dám thẳng thắn đặt câu hỏi. Thực sự khi đi theo con đường của Thái an bài thì người ta chỉ tự tâm sinh ma, dằn vặt luẩn quẩn trong đầu óc. Cho đến khi được biết chân tướng của Thái và tà đạo qua chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp, qua các bản Nghiêm chính thanh minh và đặc biệt là sự từ bi điểm hóa của Sư phụ thì tôi mới hoàn toàn minh bạch.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: tất cả những việc làm không đúng của tôi đều vô hiệu, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư phụ. Tôi quyết tâm bắt đầu bước đi thật chính trên con đường tu luyện để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp. Con xin tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để tỉnh ngộ và quay đầu để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, thực hiện tốt những việc của đệ tử Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp để không phụ ơn và lòng từ bi của Sư phụ!

Lê Quang Dũng

Ngày 15 tháng 11 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Xuân Nhất, là học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Ngày 13/11/2013 tôi có đi giảng chân tướng và thu thập chữ ký tại [phố] Phùng Hưng, Hà Nội. Tôi bị kẻ xấu gọi công an và công an mời tôi lên đồn làm việc. Do tâm sợ hãi và nhiều chủng tâm, chủng chấp trước chưa buông bỏ, tôi đã rơi vào bẫy của cựu thế lực. Vì học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào sách của Đại Pháp, ký vào một số giấy tờ của công an. Tôi đã tiết lộ danh tính của ba đồng tu. Tôi còn nghe theo đồng tu đi treo băng rôn cho nhóm Phạm Xuân Giao. Nay tôi nhận thấy việc làm của tôi là có sai, có hại cho Đại Pháp và các chúng sinh. Tôi Nghiêm chính thanh minh: toàn bộ những gì tôi đã làm, đã ký kết với công an đều vô hiệu; tôi mong muốn tu Pháp Luân Công theo sự an bài của Sư Phụ. Tôi hứa sẽ làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm.

Trần Xuân Nhất

Ngày 16 tháng 11 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phan Thị Ngọc Trâm, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vào ngày 15/7/2014, tôi và một bạn đồng tu đang giới thiệu Pháp Luân Công với một số bạn trẻ ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì bị công an xã bắt và đưa về ủy ban nhân dân xã. Tôi và bạn tôi bị cách ly. Mười một người (bao gồm công an xã và công an huyện) đã thay phiên tra hỏi, dọa nạt, dụ dỗ chúng tôi suốt từ 13h đến 23h đêm hôm đó. Sau đó, công an cất giữ những tài liệu giới thiệu về Đại Pháp và tài sản của chúng tôi (bao gồm 1 xe máy, 1 giấy tờ xe, 1 chứng minh nhân dân (CMND), 1 laptop). Sau đó, CMND đã được hoàn trả cho tôi vào tháng 10/2014). Bạn tôi đã kiên định không kí tên vào bất kì biên bản nào, cũng không thuận theo những yêu cầu của công an. Tôi thì ngược lại. Không chịu nổi áp lực, không kiên định niềm tin vào Đại Pháp vào Sư phụ, tôi đã kí vào “Biên bản xử phạt hình chánh” và “Biên bản tạm giữ tang vật vi phạm hành chính”. Như vậy chẳng khác nào tôi đã chấp nhận việc tôi hồng truyền Đại Pháp, giảng chân tướng là sai và tài sản cá nhân của tôi là “tang chứng”. Sau một thời gian dài học Pháp, được sự dẫn dắt và điểm hóa của Sư tôn, tôi đã nhận ra rất nhiều tâm chấp trước của mình (tâm sắc dục, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, không từ bi). Tôi đã mang quá nhiều nhân tâm để làm việc thứ ba  trong thời gian dài. Quan trọng nhất, tôi đã không thật sự tĩnh tâm học Pháp và không thật sự hướng nội nên đã không nhận ra rất nhiều điểm hóa của Sư phụ. Tôi đã làm lỡ mất cơ hội đắc Pháp của rất nhiều chúng sinh. Những sinh mệnh khác được an bài để giúp tôi chứng thực Pháp đã vì tôi mà không thể làm trọn nguyện ước.

Tôi Nghiêm chính thanh minh:  hai biên bản mà tôi đã kí kết với tà ác, tất cả những điều tôi đã nói, đã làm gây tổn thất cho Đại Pháp, cho chúng sinh đều vô hiệu. Tôi sẽ nghiêm túc quay trở về con đường tu luyện chân chính, nguyện tu luyện tinh tấn gấp bội để bù đắp phần nào những tổn thất đã gây ra.

Phan Thị Ngọc Trâm

Ngày 28 tháng 12 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Tuấn Anh, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Trước khi chuyển sang tu luyện Pháp Luân Công, tôi có tham gia vào một nhóm cá nhân do Thái (Hồ Hoàng Thái) lập ra. Bản thân Thái thường xuyên giảng tiểu đạo thế gian và diễn giải Pháp của Sư phụ. Tôi đã tham gia nghe, ghi âm, đánh máy lại những bài giảng đó của Thái. Sau đó nó được tổng hợp, biên soạn và in thành sách và coi đó như Pháp để chỉ đạo tu luyện. Ngoài ra tôi còn đọc bản “Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân” do hội chỉnh sửa dịch lại, mà không phải “Luận Ngữ” chính thống trong Chuyển Pháp Luân. Tôi còn tích cực tham gia lôi kéo những người khác gồm người thân và những người bên ngoài vào tập và đọc sách do Thái biên soạn ra. Mặc dù có đọc Chuyển Pháp Luân của Sư phụ nhưng vẫn tập theo công và vẫn đọc những cái mà Thái tạo ra. Tôi đã không nắm rõ được thế nào là bất nhị pháp môn, nên đã làm những việc phá hoại Pháp như vậy. Đã có một lần rất nhiều đệ tử Đại Pháp cảnh tỉnh, chia sẻ thể ngộ với tôi về hành vi trộm Pháp và hoại pháp nhưng tôi đã bài trừ, còn coi những đệ tử Đại Pháp đó tu luyện chưa tốt, không bằng mình. Với chỉ đạo của Thái, tôi đã sống một cách lập dị, làm cho những người xung quanh, những người quen cảm thấy có ác cảm với tu luyện, làm xấu hình ảnh người tu luyện.

Tháng 7/2014 được các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng thanh chân tướng, tôi đã chuyển sang tu luyện Đại Pháp một cách chân chính. Sau một thời gian tu luyện đến nay, được sự từ bi điểm hóa của Sư phụ tôi đã nhận ra sự nghiêm trong của những việc làm phá hoại Pháp trước kia của mình. Do tâm chấp trước truy cầu, hiển thị nên đã bị cựu thế lực đứng đằng sau lợi dụng và chi phối. Nay tôi nghiêm chính thanh: tất cả những việc làm không đúng của tôi là vô hiệu, phủ nhận an bài của cựu thế lực, không đi theo bất kì an bài hay kí kết nào với cựu thế lực, mà chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư phụ, trợ Sư chính pháp. Con xin tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để tỉnh ngộ và quay đầu để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, thực hiện tốt những công việc của đệ tử Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp để không phụ ơn và lòng từ bi của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo

Phan Tuấn Anh

Ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Share