Tôi là Trần Ngọc Hoẻn, ở Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam.Tôi là ông ngoại của học viên tu luyện Pháp Luân Công. Khoảng đầu năm 2012, do sợ hãi khi thấy cháu tôi tu luyện Pháp Luân Công mà bị chính quyền đuổi việc và hăm dọa, do không hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã bảo con trai là Trần Ngọc Chăm quăng cuốn sách Chuyển Pháp Luân tiếng Việt phiên bản 2010 xuống sông. Từ đó trở đi gia đình tôi gặp phải nhiều tai họa, bệnh tật. Tôi cũng gần đất xa trời rồi, không có gì phải nuối tiếc. Sau nhiều lần nghe sự thật về Pháp Luân Công là tốt, tôi thực tâm ủng hộ Pháp Luân Công, ủng hộ người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã nói và làm là vô hiệu. Kính mong Sư Phụ của Pháp Luân Công xá tội lỗi mà tôi đã gây ra. Cầu xin Sư Phụ của Pháp Luân Công tha thứ cho tội lỗi của tôi.

Trần Ngọc Hoẻn

Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Share