[MINH HUỆ  21-02-2014]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã tin vào những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản. Bị lừa dối bởi tiền bạc và những lời nói dối từ các cán bộ thôn và thị trấn, tôi đã đóng giả làm một học viên Pháp Luân Đại Pháp để nói chuyện với cấp trên của họ – các quan chức quận – để đối phó với thanh tra. [Chú thích của Ban biên tập: Để làm hài lòng cấp trên, các quan chức thị trấn đã thuê nhiều người đóng giả làm học viên ‘đã bị cải tạo’/ cựu học viên không còn tu luyện Pháp Luân Công.] Tôi đã nói những điều thiếu tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ và đã viết cam kết sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả mọi điều tôi đã nói và đã làm mà thiếu tôn trọng Đại Pháp là vô hiệu. Tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, bù đắp cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra, và nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Trương Thu Diễm, ngày 12 tháng 02 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/21/152名觉醒世人的郑重声明-270186.html

Nghiêm chính thanh minh

Kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chúng tôi đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền và vu khống trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi không thích Pháp Luân Đại Pháp và nói những điều thiếu tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ. Sau khi lắng nghe chân tướng, chúng tôi đã hiểu ra rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và vô tội. Chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chúng tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì chúng tôi đã nói và đã làm mà thiếu tôn trọng Đại Pháp là vô hiệu. Chúng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Cao Tụ Nham, Phùng Quân, Phùng Chí Kiên, ngày 18 tháng 02 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/22/144名觉醒世人的郑重声明-270306.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/21/152名觉醒世人的郑重声明-270186.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139952.html

Đăng ngày 17-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share