[MINH HUỆ 05-03-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau đó, và tôi đã trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào tháng 07 năm 2004 và bị giữ tại một trung tâm giam giữ trong 15 ngày. 10 ngày sau khi được thả về nhà, tôi đã bị buộc phải tham dự một lớp tẩy não được tổ chức tại một trường ‘cải tạo’ trong 19 ngày.

Sau khi lắng nghe những lý thuyết của tà đảng, tôi đã bị chệch khỏi Đại Pháp. Tôi đã giao nộp các cuốn sách Đại Pháp của mình, khai ra tên của những người bạn đồng tu, và đã nói rất nhiều điều thiếu tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ. Tôi cũng đã giơ tay và thề rằng “Tôi sẽ không tu luyện nữa.” Sau khi tôi trở về nhà, các quan chức chính phủ đã đến nhà tôi vài lần. Tôi đã ký vào những giấy tờ của họ vì sợ. Sau đó, với sự giúp đỡ của những học viên khác và nhờ học Pháp thật nhiều, tôi đã nhận ra những lỗi lầm của mình.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô hiệu. Tôi sẽ bù đắp cho những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp và quyết kiên định trong tu luyện Đại Pháp.”

Hà Tinh Khoa, ngày 24 tháng 02 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/41人声明从新开始修炼-270523.html

Nghiêm chính thanh minh

Sau khi chế độ cộng sản phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, nhà của tôi bị các quan chức từ Phòng 610 thành phố và sở cảnh sát địa phương lục soát. Họ đã tịch thu tất cả các sách Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng của tôi. Tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Trong khổ nạn, tôi đã thoả hiệp và viết ba bản tuyên bố từ bỏ niềm tin của mình.

Tôi sẽ chiểu theo những yêu cầu của Đại Pháp, nghiêm khắc với từng ý niệm của mình, tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và làm tốt ba việc.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô hiệu. Tôi sẽ bù đắp cho những mất mát mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp và quyết kiên định trong tu luyện Đại Pháp.”

Trương Vân, ngày 12 tháng 02 năm 2013


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/41人声明从新开始修炼-270523.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/15/140509.html

Đăng ngày 19-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share