[MINH HUỆ  10-03-2014] Tôi là Nguyễn Lợi Thọ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Tĩnh.

Vào khoảng tháng 12 năm 2012, tôi bị mời lên công an phường làm việc và đã thỏa hiệp với công an giao nộp tài liệu.

Đến mùng 07 Tết Âm lịch năm 2013, do không minh bạch Pháp lý cùng với sự lôi kéo, tôi có đi tham gia phát tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao.

Trong khoảng thời gian tháng 04 năm 2013, tôi có ra công viên Tao Đàn chứng thực Pháp và phát chính niệm. Trong lúc phát chính niệm, tôi bị một mật vụ an ninh đến hỏi tôi có phải là học viên Pháp Luân Công không? Lúc đó tôi đã không dám thừa nhận mình là học viên.

Sau khi minh bạch Pháp lý, xét lại những việc đã làm tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: tuyên bố hủy bỏ và phủ nhận hết thảy tất cả những an bài của cựu thế lực.

Tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để Nghiêm chính thanh minh, con xin hứa sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Kính xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử!

Share