[MINH HUỆ 07-07-2014]

Tôi là Hoàng Nguyệt Hồng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Trong thời gian mới tu luyện, do những tâm truy cầu tu luyện nhanh, chấp vào người có khả năng khai mở thiên mục, học Pháp không sâu nên tôi đã tham gia vào một nhóm tách biệt, do một cá nhân T dẫn dắt, từ đó gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực phá hoại hình ảnh Đại Pháp.

Cá nhân T này thường xuyên diễn giảng Pháp, và tôi đã nghe những file ghi âm anh ta diễn giảng và làm theo đó mà không suy xét dựa trên Pháp, dẫn tới hành xử thiếu lý trí như xa cách, bất Thiện với đồng tu mà T nói không tốt, tách biệt không tham gia với các đồng tu bên ngoài nhóm của T. Tính đến nay những file ghi âm được gõ lại và in ra đã lên đến con số hàng nghìn trang.

Tôi đã tham gia vào nhóm mà T đặt ra là “tư tế Điện thờ”, còn T tự xưng mình là Điện thờ (cá nhân này tự cho rằng xác mình là nơi mà các chư Thần nhập vào để đắc Pháp và giúp các tư tế tu luyện), tôi đã mê muội tuân theo 1 số quy tắc của nhóm này như tuyệt đối tránh xa nam giới (chỉ gần với T), gọi T là Cha, ăn mặc áo kín cổ, tay áo dài che khuỷu tay, còn đi theo tư thế gọi là “dáng đi hoàn mỹ” (vốn cải biên từ Bài công pháp thứ Nhất của Pháp Luân Công) không hề có trong Pháp của Sư Phụ dạy.

Khi còn ở trong nhóm, chúng tôi được đặt những thần danh và nói là mình liên kết/đối ứng với chư Thần nào, nghe về việc mình đến từ tầng – cảnh giới nào. Những điều này vốn do tâm bất chính của tôi gây nên và nó càng làm gia tăng chấp vào bản sự của bản thân, gia tăng tính tự mãn, tự cao tự đại, không biết lắng nghe. Tôi đã không tự đi con đường tu luyện của mình mà nhìn vào người khác để tu theo, không phân định đúng sai. Tôi trở nên lạnh lùng, xa cách với mọi người, khiến người xung quanh không lý giải nổi và có cái nhìn không tốt về Đại Pháp, ảnh hưởng rất không tốt tới công tác cứu độ chúng sinh.

Tôi đã không nghiêm túc làm theo yêu cầu của Sư phụ trong việc Giảng chân tướng, mà nghe theo T, học kinh văn cùng nhóm đó rồi giảng chân tướng cho những người trong nhóm và cả cho nhóm những người tu môn phái khác do T lập ra (dù tất cả mọi người đều biết Đại Pháp là tốt) với lý do là “nếu ra ngoài sẽ không an toàn”.

Do tâm chấp trước muốn người khác tu, tôi đã giới thiệu ba người bạn vào học các môn phái đó, vốn vẫn sinh hoạt cùng nhóm tu Pháp Luân Công. Tuy không ai trong những người bạn tôi theo môn phái đó, tôi nhận thấy đây là hành động rất sai trái, bất kính với Sư Phụ và Đại Pháp và không nhận thức đầy đủ vấn đề bất nhị pháp môn.

Sau khi được Sư Phụ an bài cho các đồng tu khác tới giảng chân tướng cho tôi, tôi đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình và rất ân hận vì đã làm sai với những điều Sư Phụ dạy, làm tổn hại tới Đại Pháp.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những việc làm không đúng, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực, không đi theo bất kỳ an bài hay bất kỳ ký kết nào với cựu thế lực. Tôi tuyên bố mình hoàn toàn ly khai khỏi nhóm đó và chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư Phụ. Tôi mong các đồng tu mở lòng từ bi giúp đỡ tôi và các bạn đã từng theo T. Mong những bạn vẫn đang ở trong nhóm đó hãy mau chóng tỉnh ngộ, bước ra, chấm dứt hành vi hoại Pháp và chân chính trợ Sư Chính Pháp.

Con xin cảm tạ sự từ bi của Sư Phụ, con nguyện chân chính thực tu làm tốt ba nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp, bồi hoàn lại những tổn thất mình đã gây ra và không phụ công phổ độ của Sư Phụ.

Hoàng Nguyệt Hồng

Hà Nội, ngày 05/07/2014

Share