[MINH HUỆ 05-03-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Chị gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam giữ nhiều lần vì niềm tin của mình. Sau khi chị mãn hạn lao động cưỡng bức, chúng tôi đã đi đến trại lao động để đón chị về. Chị đã từ chối ký tên vào “bản án lao động cưỡng bức” và “thư phóng thích” [mà có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi sợ rằng chính quyền có thể sẽ không thả chị ra vì điều đó. Vì vậy, tôi đã ký thay cho chị mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Đại Pháp và Sư phụ.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà thiếu tôn trọng Đại Pháp là vô hiệu. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ bù đắp cho những tổn thất mà mình đã gây ra và nói cho người khác biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tôn Chung Chí, ngày 31 tháng 01 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/154名觉醒世人的郑重声明-270663.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là một viên chức trong làng. Bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chế độ cộng sản và chịu áp lực từ cấp trên, tôi đã làm bẩn các biểu ngữ giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã sai và cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi sẽ không bao giờ làm những điều giúp cho tà ác nữa. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sẽ bù đắp cho những tổn thất mà tôi đã gây ra.

Uông Ngọc Lộ, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/154名觉醒世人的郑重声明-270663.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/5/153名觉醒世人的郑重声明-270663.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/15/140506.html

Đăng ngày 22-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share