Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Quang Thiện học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lâm Đồng, Việt Nam. Trong thời gian tháng 8 năm 2014, trong lúc luyện công tại bờ hồ Bảo Lộc tôi có mang theo một số tài liệu giảng chân tướng, tôi bị công an mời lên đồn làm việc. Do bị gây áp lực và lý trí không thanh tỉnh, lúc đó tôi đã giao nộp tài liệu Đại Pháp và viết cam kết một số điều không phù hợp với một đệ tử Đại Pháp. Tôi nghĩ lại và thấy rất ân hận vì đã ký cam kết này. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Hết thảy những điều sai trái tôi đã làm khi bị áp lực đều vô hiệu. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn trên con đường mà Sư phụ an bài, làm tốt những việc của một đệ tử Đại Pháp, phủ nhận tất cả những cam kết đã thỏa hiệp với cựu thế lực. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Nguyễn Quang Thiện

Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Minh Hưng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Giang. Trong một lần nói chuyện cùng gia đình. Mẹ và anh trai đã khuyên tôi tạm thời không tu  luyện nữa, không giảng chân tướng nữa để dành thời gian cho học tập vì là sinh viên năm nhất. Do nhận thức về Pháp còn chưa được sâu sắc cũng như chính niệm không đẩy đủ để cho tâm sợ hãi cũng như chấp trước vào tình cảm gia đình nổi lên mạnh mẽ, nghĩ rằng “Đồng ý rồi thôi, lên Hà Nội ta lại làm tiếp”. Sau khi đọc Kinh văn của Sư phụ tôi biết rằng đây là hành động thỏa hiệp với cựu thế lực, là một hành động sỉ nhục Đại Pháp. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi đã nói là vô hiệu. Từ nay tôi sẽ chính niệm mạnh mẽ, tinh tấn tu luyện phủ nhận an bài của cựu thế lực và đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Lê Minh Hưng

Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũng Tàu. Tháng 09 năm 2014, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, tôi đã bị can nhiễu trong khi đứng chờ đồng tu. Ngay khi bị công an bắt, tôi đã lo sợ, chấp trước vào những giấy tờ quan trọng mang theo bên mình nên tôi đã đồng ý ký tên vào biên bản của công an. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị. Tôi sẽ chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nguyễn Văn Minh

Ngày 07 tháng 10 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Ngô Văn Hợp, học viên Pháp Luân Công tại Hà Tĩnh, Việt Nam. Năm 2013 vì ngộ tính chưa cao, học Pháp đang kém, nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ được nên tôi đã bị tà ác dùi vào chỗ hở. Tôi đã bị công an gọi lên làm việc. Do tâm sợ hãi và chữ tình đối với người nhà cho nên tôi đã mù quáng làm theo sự sắp đặt của cựu thế lực và đã ký vào một số giấy tờ thỏa thuận sẽ không tu luyện nữa. Tôi đã phạm vào một tội rất lớn đối với Đại Pháp và đã phụ lòng đối với Ân sư. Trong một thời gian dài tu luyện trong sợ hãi mà không giám bước ra. Nay nhờ từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ của bạn đồng tu, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những việc tôi đã làm đều vô hiệu. Từ nay con xin hứa sẽ chỉ làm theo sự an bài của Sư phụ và bước đi con đường tu luyện ngày một tinh tấn.

Ngô Văn Hợp

Ngày 20 tháng 9 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Mỹ Nhung, là học viên Pháp Luân đại pháp. Trong một lần bị can nhiễu bởi chính quyền địa phương, do học Pháp chưa đến nơi đến chốn cùng với tâm sợ hãi tôi đã nói chồng đốt sách Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Sau đó đã viết và bản cam kết không học Pháp Luân Công.  Tôi và chồng vô cùng hối hận. Từ đó đến nay cũng luôn chấp vào điều này. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì mà tôi đã làm là không có giá trị. Con kính mong Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con nguyện học Pháp đến hơi thở cuối cùng để theo Sư phụ trở về nhà.

Trương Thị Mỹ Nhung

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Đoàn Thị Giàu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương.

Thời gian trước tôi có giới thiệu cho người quen biết về môn tập luyện này, công an phát hiện người quen của tôi có tài liệu tập luyện nên đã tịch thu toàn bộ sách, đĩa, đồng thời mời tôi đến làm việc tại đồn công an. Tại đó, công an đã đọc cho tôi nghe một quyết định cấm tập Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Bình Dương. Những công an đó gây áp lực cho tôi buộc tôi phải ký vào biên bản không tập luyện và không giới thiệu với bất kỳ ai về môn tập này nữa. Do vẫn còn nhiều tâm chấp trước: tâm sợ hãi, chấp trước vào tình, chấp trước vào việc tuân thủ pháp luật địa phương nên tôi đã ký vào biên bản đó. Sau khi chia sẻ với một số đồng tu, tôi biết rằng văn bản kia là sai, tôi nhận thấy việc mình ký vào biên bản đó cũng hoàn toàn sai. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: toàn bộ những việc làm của tôi lúc đó là không có giá trị và tôi phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã ký kết với cựu thế lực. Con chân thành xin sư phụ tha lỗi, con sẽ cố gắng nỗ lực tu thật tốt trên con đường sư phụ đã an bài.

Đoàn Thị Giàu

Ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

 

Share