Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Ngọ, 61 tuổi, ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. Ngày 25/6/2014 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, và bị công an bắt. Tôi đã khai họ tên, địa chỉ không có thật và trong khi bối rối, mất bình tĩnh tôi đã ký cam kết không được đi phát tài liệu và tập Pháp Luân Công. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì tôi đã nói và ký là vô hiệu. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ.

Phạm Thị Ngọ

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Thị Thuận ở Đồng Nai. Vào ngày 18/05/2014 tôi đi phát tài liệu ở khu vực Dầu Giây thì bị công an can nhiễu. Do học Pháp chưa tốt, tâm chấp trước còn nhiều nên tôi đã ký kết với công an về việc in ấn tài liệu không có giấy phép đăng ký. Tôi viết nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, mọi biên bản mà tôi đã ký đó là vô giá trị và bị huỷ bỏ. Xin Sư phụ từ bi thứ tội cho con. Con hứa sẽ cố gắng làm ba việc cho tốt để xứng đáng là đệ tử của Sư phụ.

Vũ Thị Thuận

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Thị Chung ở Đồng Nai. Vào ngày 18/05/2014 tôi đi phát tài liệu ở khu vực Dầu Giây thì bị công an can nhiễu. Do tu luyện và học Pháp chưa tốt, còn nhiều tâm chấp trước, nên tôi đã ký vào biên bản in ấn tài liệu không có giấy phép đăng ký. Nay tôi phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký với cựu thế lực. Xin Sư phụ thứ lỗi cho đệ tử. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn để bù đắp lại tổn thất con đã gây ra. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Hoàng Thị Chung

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đặng Văn Mạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Vào tháng 05 năm 2014, trong khi nói chuyện với gia đình, cha mẹ và người thân trong gia đình tôi đã ép buộc tôi ngừng tham gia hoạt động phát tài liệu giảng chân tướng ở ngoài phố. Cha tôi đã nói những lời lẽ không tốt với Đại Pháp và những học viên tu luyện Đại Pháp, còn mẹ tôi vì chưa hiểu vấn đề nên khóc lóc vì tưởng rằng tôi đã làm một hoạt động sai trái. Do nhận thức về Pháp còn chưa được sâu sắc cũng như chính niệm không đẩy đủ để cho tâm sợ hãi cũng như chấp trước vào tình cảm gia đình nổi lên mạnh mẽ, tôi đã nói với họ là tôi sẽ ngừng hoạt động phát tài liệu giảng chân tướng. Sau đó tôi nhận ra rằng đây được xem là một hành động kí kết hiệp ước với cựu thế lực và một đệ tử Đại Pháp cần phải có chính niệm manh mẽ hơn cũng như có niềm tin với Sư Phụ, với Đại Pháp. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: tất cả những gì tôi đã nói là vô hiệu. Từ nay tôi sẽ chính niệm mạnh mẽ, tinh tấn tu luyện phủ nhận an bài của cựu thế lực và đi theo con đường mà Sư Phụ đã an bài.

Đặng Văn Mạnh

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Lượng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vĩnh Phúc. Tháng 08 năm 2012, khi phát tài liệu giảng chân tướng về sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trên chuyến tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tôi đã bị công an can nhiễu. Do tu luyện không lý trí và thanh tỉnh nên đã thỏa thuận với công an giao nộp sách và tài liệu, ký vào biên bản thu giữ, viết bản tường trình và để họ lấy dấu vân tay. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Mọi thỏa thuận mà tôi đã từng ký kết với cựu thế lực đều vô hiệu. Con hứa sẽ tu luyện lý trí và thanh tỉnh, làm tốt ba việc hoàn thành thệ ước từ tiền sử. Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư Phụ!

Nguyễn Văn Lượng

Nghiêm chính thanh minh
Tôi tên là Cao Văn Hàn, học viên Việt Nam. Vào năm 2014 tôi được công an mời lên làm việc về vấn đề không được phép tụ tập đông người tại điểm luyên công. Do nhận thức Pháp chưa được sâu và chưa nhận thức được đây là vấn đề nghiêm trọng nên tôi đã thỏa hiệp với tà ác, đã ký vào biên bản chấp nhận không được phép tụ tập đông người. Sau khi đối chiếu với Pháp, cảm thấy những việc làm trên là không phù hợp với Pháp, là an bài của cựu thế lực. Giờ đây tôi rất hối hận về việc này. Tôi tuyên bố những gì mình đã ký với công an là vô giá trị. Tôi sẽ luôn tu luyện theo Đại Pháp và làm những việc đệ tử Đại cần phải làm, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Xin Sư phụ tha thứ cho con!

Cao Văn Hàn


Đăng ngày 10-10-2014;

Share