[MINH HUỆ  02-02-2014]

nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Ngọc Thanh Tùng, học viên Pháp Luân Công ở Huế.

Vào năm 2012, do học Pháp chưa sâu và tâm sợ hãi mạnh mẽ, khi bị công an can nhiễu, tôi đã đốt đi vài tài liệu giảng chân tướng của Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất hối hận vì những gì tôi đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả những gì tôi đã làm, phủ định tất cả an bài của cựu thế lực và quyết tâm trợ Sư Tôn Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Lượng là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vĩnh Phúc.

Tháng 08 năm 2012, tôi có phát tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và công an đã can nhiễu bắt giữ. Do tu luyện không lý trí và thanh tỉnh nên đã thỏa thuận với công an giao nộp sách và tài liệu, ký vào biên bản thu giữ, viết bản tường trình và để họ lấy dấu vân tay.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi thỏa thuận đã từng ký kết, phủ định tất cả an bài của cựu thế lực.

Con xin hứa với Sư phụ sẽ tu luyện lý trí và thanh tỉnh, làm tốt ba việc hoàn thành thệ ước từ tiền sử.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Hằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũng Tàu.

Ngày 19 tháng 01 nam 2014 tôi có đi giảng chân tướng tại Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) thì bị công an bắt. Những người công an thị trấn Đất Đỏ có tên Linh, Bình, Hùng, Sơn… đã đe dọa đưa tôi vào Trại Bảo trợ Xã hội rồi cho những thanh niên nghiện ngập cưỡng hiếp tôi. Do hiểu Pháp chưa thấu đáo, và còn có nhiều tâm chấp trước về sợ hãi, chấp trước vào danh như sợ bị đuổi học, gia đình và bạn bè biết nên tôi đã ký vào biên bản bị bắt quả tang. Tôi nhận ra mình đã sai và vô cùng hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: hoàn toàn phủ định sự an bài của cựu thế lực, những gì đã kí kết hôm đó là hoàn toàn vô giá trị, nó không phải xuất phát từ tâm của tôi. Tôi thấy việc mình đi giảng chân tướng là vô cùng đúng đắn, chân chính vô cùng.

Xin Sư phụ hãy tha lỗi cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bính, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn, Việt Nam.

Trong thời gian tu luyện vừa qua, nhóm học viên Phạm Xuân Giao xuất hiện ở Sài Gòn đã đi làm một số việc mà họ cho là đúng. Lúc đầu, tôi cũng phản đối, không đồng tình với họ và cho rằng những việc đó là không phù hợp với tình hình của Việt Nam. Nhưng sau đó, do ngộ Pháp không sâu dẫn đến tâm không chính nên đã có lúc lẫn lộn, thực hiện phát chính niệm hỗ trợ cho việc làm của nhóm đó khiến họ càng buông lung làm loạn Pháp, phá hoại chỉnh thể. Mặc dù tôi không tham gia bất kỳ một việc làm gì của nhóm đó nhưng trong suy nghĩ của tôi có lúc lại cho là họ làm đúng vì họ ở “tầng thứ cao hơn” mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh không thừa nhận và loại bỏ tất cả những ý xấu đó, quyết không để cho nó can nhiễu đến sự tu luyện của mình.

Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con, con sẽ cố gắng tu luyện tốt và sẽ làm tốt ba việc hoàn thành thệ ước của mình.

Share