Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08–07–2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Tôi đã biết về việc làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) trước khi trở thành một học viên và đã giúp được hơn 200 thành viên gia đình và bạn bè làm tam thoái.

Khảo nghiệm đầu tiên mà tôi gặp phải là tâm lo sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Ở Trung Quốc, người dân sống trong sợ hãi triền miên vì những tội ác trong và sau Cách mạng Văn hóa. Nỗi sợ hãi trở nên mạnh mẽ đến mức họ không thể thoát ra khỏi nó.

Đồng thời, cựu thế lực bám chắc vào lý do khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp để lợi dụng nỗi sợ hãi mà ĐCSTQ gieo rắc. Người của ĐCSTQ đã tàn nhẫn tra tấn các học viên kiên định để đạt được mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, nhiều học viên đã vượt qua khổ nạn bất chấp cuộc bức hại chưa từng có này.

Đừng nên đánh giá thấp hệ thống giám sát của ĐCSTQ

Khi mới tu luyện, tôi đã đánh thấp hệ thống giám sát của ĐCSTQ và liên lạc với các đồng tu bằng điện thoại di động. Tôi không nhận ra rằng điện thoại di động của họ đã bị nghe lén và họ đã bị giám sát. Chính quyền đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi. Nhân viên từ tất cả các cấp, bao gồm Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 cũng như Văn phòng An ninh Quốc gia đã liên tục sách nhiễu và đe dọa tôi. Họ khẳng định rằng họ có đủ bằng chứng về việc tôi đang tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã không sợ hãi. Sau khi cầu xin Sư phụ gia trì, tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Bảo vệ Pháp Luân Công

Để bảo vệ các học viên khác, tôi liên tục nhấn mạnh rằng tôi là người đã đề nghị họ dạy tôi các bài công pháp. Một nhân viên từ Văn phòng An ninh Quốc gia hỏi: “Anh có biết rằng chính quyền đã quy định rõ là không ai được tham gia các tổ chức Pháp Luân Công không?”

Tôi trả lời: “Pháp Luân Công dạy người ta nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó không gây hại đến đất nước chúng ta hay bất kỳ cá nhân nào. Ông có thể đọc Chuyển Pháp Luân và nói cho tôi phần nào sai không? Tôi biết cách phân biệt đúng sai.” Sau đó, tôi đã kiên nhẫn giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Tôi cũng nói: “Pháp Luân Công đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Tại sao chỉ có Trung Quốc là bức hại Pháp Luân Công? Pháp Luân Công đã được truyền rộng trên toàn thế giới, có nghĩa là thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Môn này dạy con người sống lương thiện và hướng dẫn người học cải thiện tiêu chuẩn đạo đức cũng như nâng cao tầng thứ tu luyện của họ. Không có gì sai trái khi tu luyện Pháp Luân Công cả và tôi có quyền chọn lựa của mình.”

Nhất chính áp bách tà

Nhất chính áp bách tà. Thấy tôi không đầu hàng, họ nói: “Chúng tôi chỉ lo cho tương lai của anh. Chúng ta làm việc ở cùng huyện và sẽ gặp nhau thường xuyên. Lần này chúng tôi sẽ không phạt anh. Anh cần phải cẩn thận.”

Trong tâm mình, tôi biết rằng kết quả ra sao là do Sư phụ quyết định. Miễn là tôi giữ vững chính niệm, không làm việc xấu, không thừa nhận an bài của cựu thế lực và chỉ bước đi trên con đường do Sư phụ an bài, tà ác nhất định sẽ thất bại.

Các quan chức nơi tôi làm việc và chính quyền cấp cao hơn lần lượt tới nói chuyện với tôi. Nhưng dù họ có cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thế nào đi nữa thì tâm tôi vẫn không lay động. Ngược lại, tôi càng kiên định hơn. Tôi đã tranh thủ mọi cơ hội để giảng chân tướng về môn tu luyện cho họ. Thật ra, phần biết của họ rất thanh tỉnh. Cuối cùng, tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi họ.

Quan hệ gia đình không thể thay đổi đức tin của tôi

Thấy tôi không chịu từ bỏ, ĐCSTQ đã thử một cách tiếp cận khác. Họ yêu cầu người nhà của tôi tới “thuyết phục” tôi.

Tôi hiểu rằng Sư phụ muốn tôi từ bỏ chấp trước vào tình của mình, cụ thể là chấp trước vào tình thân quyến. Vì vậy, tôi đã loại bỏ can nhiễu và đối xử với gia đình mình như những chúng sinh cần được cứu. Cuối cùng, tất cả bọn họ cũng hiểu được tôi.

Tôi đã không lùi bước khi đối diện với những thủ đoạn này. Trái lại tôi còn tinh tấn làm ba việc hơn. Tôi dùng mọi cơ hội để giảng chân tướng, khuyên mọi người thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và giúp các học viên khác bắt kịp tiến trình chính Pháp. Nhà tôi đã trở thành một điểm học Pháp nhóm.

Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, tôi đã may mắn được trở thành một học viên. Tôi sâu sắc biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Con người sống trong cõi mê. Vì họ quan tâm nhiều đến danh, lợi và tình, họ có nhiều chấp trước mạnh mẽ. Là một người tu luyện, chúng ta thậm chí còn có thể buông bỏ chấp trước vào sinh tử. Vậy còn chướng ngại nào có thể ngăn cản chúng ta làm theo Sư phụ và đạt viên mãn?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/新学员-修炼大法-走出恐惧-294418.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2103.html

Đăng ngày 30-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share