Nghiêm chính thanh minh

Sau khi chế độ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chúng tôi đã tin vào những tuyên truyền vu khống của họ, chẳng hạn như [vở kịch] tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn được phát trên các phương tiện truyền thông của nhà nước. Chúng tôi đã làm rất nhiều điều bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ. Chúng tôi đã đốt các cuốn sách Đại Pháp và hình của Sư phụ ở nhà và đã nguyền rủa Sư phụ. Sau đó chúng tôi đã đọc các tài liệu giảng chân tướng và lắng nghe những lời giải thích của các học viên về những sự kiện. Bây giờ chúng tôi đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân chính, và rằng nó đã bị chế độ phỉ báng. Những tuyên truyền của các phương tiện truyền thông nhà nước nhằm vu khống Đại Pháp là sai. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và đến đây để cứu độ chúng sinh. Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng tôi đã phạm tội rất lớn chống lại Đại Pháp và Sư phụ. Chúng tôi chân thành cầu xin Sư phụ tha thứ cho chúng tôi và bày tỏ sự ăn năn của tôi.

Chúng tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều tôi đã nói và làm mà bất kính với Đại Pháp là vô hiệu. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp và bù đắp lại những tổn thất mà chúng tôi đã gây ra cho Đại Pháp.

Tian Xiaokai và Tian Zhiyi, ngày 20 tháng 01 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/137名觉醒世人的郑重声明-268797.html

Nghiêm chính thanh minh

Mẹ tôi đã bị Giám đốc Cục Tư Pháp Thành phố và một số sỹ quan cảnh sát bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 07 tháng 08 năm 2011. Bà bị đưa đến một trung tâm giam giữ. Các quan chức đã liên tục đến nhà chúng tôi để sách nhiễu. Tôi đã sợ hãi và đốt các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, các bản sao của tuần báo Minh Huệ, và những tài liệu giảng chân tướng vào tháng 10 năm 2011. Con trai tôi cũng phá hỏng máy nghe nhạc mp3 [có lưu các bài giảng Đại Pháp] của bà ngoại. Chúng tôi đã phạm phải một tội ác lớn chống lại Đại Pháp. Chúng tôi cảm thấy có lỗi và muốn bày tỏ sự hối tiếc của chúng tôi với Sư phụ.

Chúng tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều chúng tôi đã nói và làm mà bất kính với Đại Pháp là vô hiệu. Chúng tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp và sẽ nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Dai Dongzhou and Dai Zuolin, ngày 30 tháng 12 năm 2012

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/137名觉醒世人的郑重声明-268797.html


Bản tiếng Hán: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139327.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139327.html

Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share