Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23 – 04 – 2014] Tôi làm việc ở một trường tiểu học. Tuần trước các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong trường tôi có một cuộc họp. Phòng họp nằm kế bên văn phòng của chúng tôi. Hai đảng viên đã dừng lại ở văn phòng của chúng tôi và nói: “Tôi muốn thoái ĐCSTQ,” rồi đi sang phòng họp. Ngay sau đó, một đồng nghiệp trong văn phòng tôi giơ nắm tay và hô to: “Pháp Luân Công hảo. Pháp Luân Công hảo!” Rồi một đồng nghiệp khác đứng lên và nói lớn giống vậy. Rồi những người khác nói: “Đúng, đúng…”

Hai đồng nghiệp của tôi, những người luôn bảo vệ ĐCSTQ, bắt đầu nói hoàn toàn ngược lại. Một người khác nói: “Hãy nhìn Liên bang Xô Viết. Nó dùng mọi thủ đoạn để biến Liên bang thành nhà nước cộng sản, nhưng không thành công. Kết quả là dân chúng đã loại bỏ Đảng Cộng sản. Nước chúng ta không có lựa chọn nào khác. ĐCSTQ phải bị diệt vong. Khi đó thì quốc gia mới có hy vọng.”

Hôm qua, một giáo viên đã dạy xong và trở về văn phòng. Cô có vẻ chán nản. Cô đặt sách lên bàn và có vẻ như cô đang nói: “Pháp Luân Công, xin hãy đến và cứu tôi!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/23/办公室传出高呼-“法轮大法好-”-290369.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/4/467.html

Đăng ngày 16-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share