[MINH HUỆ 23-02-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị các sỹ quan Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2011. Cảnh sát thẩm vấn tôi bằng hình thức tra tấn, nhưng tôi đã không nhượng bộ. Sau đó họ ra lệnh cho một số người đã bị “chuyển hóa” đến để thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và chuyển sang Phật giáo, và đe dọa rằng tôi sẽ bị kết án nặng nếu tôi không làm như họ yêu cầu. Vì sợ hãi và chấp trước vào thời gian, tôi đã thoả hiệp và viết ba bản cam kết khiến cho Sư phụ và Đại Pháp phải thất vọng. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và ghê tởm về những gì tôi đã làm.

Sau khi trở về nhà, nhờ sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã nhận ra những chấp trước con người của mình, và rằng tôi không nên tin vào bất kỳ những lời dối trá nào của tà ác.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô hiệu. Tôi sẽ học Pháp tốt, làm tốt ba việc, cứu độ chúng sinh và bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp.

Lu Hongyuan, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/20/26人声明从新开始修炼-270157.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi học ở nước ngoài và tìm được việc làm tại một sân bay quốc tế ở địa phương. Tôi cần có một tấm thẻ để đi qua các nhà ga. Tôi được yêu cầu phải cung cấp một giấy chứng nhận không tiền án tiền sự ở Trung Quốc. Khi gia đình tôi ở Trung Quốc xin văn phòng cảnh sát địa phương cấp giấy chứng nhận cho tôi, các sỹ quan đã yêu cầu họ chứng tỏ rằng tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ sẽ không cấp giấy chứng nhận cho tôi nếu tôi là học viên. Gia đình tôi đã đảm bảo rằng tôi không tu luyện Pháp Luân Công mà không hề thảo luận với tôi. Sau đó Văn phòng Cảnh sát đã cung cấp một giấy chứng nhận rằng tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tuyên bố: “Bản cam kết mà gia đình tôi đã làm dưới tên tôi và giấy chứng nhận được ban hành bởi Văn phòng Cảnh sát vô dụng. Tôi sẽ làm tốt ba việc.”

Meng Fai, ngày 09 tháng 01 năm 2013


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/23/27人声明从新开始修炼-270188.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139962.html

Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share