[MINH HUỆ 07-02-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bị bắt bất hợp pháp vào ngày 22 tháng 03 năm 2013 và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động. Những lính canh ở đó yêu cầu tôi học thuộc những nội quy của trại lao động và ký vào một biên bản nhận tội. Họ cũng yêu cầu tôi ký vào một bản cam kết không luyện công, những bản báo cáo hàng tháng và nhiều biên bản khác. Tôi đã không ký chúng, nhưng những người bạn tù đã ký chúng thay cho tôi. Tôi cũng bị bắt làm những công việc nặng nhọc. Nếu tôi không làm theo yêu cầu của các lính canh, họ sẽ sai những tù nhân khác chửi rủa tôi, đánh tôi, bắt tôi đứng phạt trong thời gian dài, và không cho tôi ngủ. Tôi đã thoả hiệp với họ, bởi vì tôi không thể vứt bỏ chấp trước vào sinh tử.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra, và trở về nhà cùng Sư phụ.”

Guo Mingqing

Ngày 27 tháng 01 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/4/84人声明从新开始修炼-268454.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã có nhiều sơ hở xuất phát từ những chấp trước người thường. Khi tôi đi chứng thực Pháp vào mùa Xuân năm 2009, tôi đã bị bắt và bị kết án bốn năm tù giam. Tôi đã phải chịu rất nhiều cực khổ ở trong tù. Tôi đã không vứt bỏ chấp trước căn bản của mình và đã thoả hiệp vào thời khắc quyết định sinh tử.

Bây giờ tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi sẽ kiên định tin vào Sư phụ, trợ Sư chính Pháp, tu luyện Đại Pháp một cách kiên định và trở về nhà cùng Sư phụ.”

Dong Yanfa

Ngày 31 tháng 01 năm 2013

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/7/55人声明从新开始修炼-268798.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/7/54人声明从新开始修炼-268798.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139326.html

Đăng ngày 21-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share