Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyên Trương Thái Khuê, Hà Nội.

Sau khi đắc Pháp được 1 tháng tôi đã đọc 2 cuốn sách bên Phật giáo. Sau đó tôi đã theo lời rủ rê của bạn mà đi vào chùa Thiền viện Sùng Phúc ở Hà Nội để ăn chay, nghe thuyết giảng, ngồi thiền và lạy tượng… trong 1 ngày. Đây là nhận thức không đầy đủ về vấn đề bất nhị pháp môn và tôi đã thiếu nghiêm túc trong vấn đề này.

Vào khoảng tháng 02 năm 2013, tôi có theo nhóm Phạm Xuân Giao đi phát tài liệu ở chùa Trầm và chuyến đi Yên Tử, tôi đã ăn ở cùng họ một thời gian dài (khoảng nửa tháng). Tôi nhận ra rằng những hành vi của mình là không chiểu theo Pháp, chứng thực Pháp một cách không lý trí, không nghĩ đến người khác cũng như khả năng tiếp thu của chúng sinh để giảng chân tướng, thích thú với những điều mới lạ được thêm vào khi phát chính niệm, v.v. Vô ý đã khởi tác dụng phụ diện, phá hoại Pháp và can nhiễu tới chỉnh thể, can nhiễu tới một số điểm luyện công ở địa phương. Cụ thể như sau:

-Thoát ly khỏi xã hội người thường: Tôi đã bỏ học và gia đình để đi theo nhóm Phạm Xuân Giao để phát tài liệu và ăn ở cùng họ. Tất cả những người trong nhóm Phạm Xuân Giao đều nghỉ học, nghỉ làm, bỏ gia đình và đi khắp nơi phát tài liệu. Tiền in tài liệu và tiền ăn ở là từ ủng hộ của các đồng tu khác. Tôi nhận ra hành vi của mình là sai, là không theo Pháp và những điều này hoàn toàn không phải là của Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu của Sư phụ. Tôi ngộ ra rằng: Nếu ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng đều hành xử như thế thì sẽ phá hoại trạng thái xã hội người thường.

-Phủ nhận những việc làm của các đồng tu khác, phủ nhận Minh Huệ: Những người trong nhóm Phạm Xuân Giao phủ nhận cả Minh Huệ và không đọc Minh Huệ, mỗi ngày chỉ đọc “Chuyển Pháp Luân”, cũng không đọc kinh văn. Họ đều phủ nhận tất cả những việc làm của các đồng tu khác, cho đó là sai, là chứng thực bản thân, là trị bệnh, là đi theo an bài của cựu thế lực, v.v.  và chỉ có cách làm của họ là đúng, là theo Sư phụ, rằng từ nay phải theo tài liệu này mới là đúng và phủ nhận những tài liệu khác, từ đó thuyết phục lượng lớn những người ủng hộ theo, mà phần đông là những học viên mới và những người nôn nóng bước ra giảng chân tướng từ đó thiếu lý trí mà không nghĩ đến người khác và khả năng tiếp thụ của chúng sinh, trong đó có tôi. Tôi nhận ra rằng điều này có tính công kích rất mạnh tới các đồng tu khác và chỉnh thể, đồng thời lại lôi kéo lượng lớn những ai không lí trí mà hùa theo, từ đó tạo nên một hoàn cảnh vô cùng rối loạn trong các học viên. Những hành vi này hoàn toàn không phải là hành vi của một đệ tử Đại Pháp chân chính.

-Tùy ý đưa thơ của Sư phụ trong “Hồng Ngâm 3” vào tài liệu giảng chân tướng.

-Tùy ý thêm một đoạn thơ của Sư phụ trong “Hồng Ngâm” vào khi phát chính niệm, thêm nghi thức đốt hương khi phát chính niệm, xếp đồ hình Pháp Luân khi phát chính niệm: người ngồi giữa và 8 người ngồi vòng tròn xung quanh, trong đó người ngồi giữa và 4 người ngồi xung quanh dựng chưởng, 4 người còn lại luyện bài công pháp số 5 để gia trì thần thông… tôi nhận ra rằng điều này chính là đang làm cải biến Pháp của Sư phụ và dù là hữu ý hay vô ý thì cũng chính là đang phá hoại Pháp.

-Không nghĩ đến người khác và khả năng tiếp thụ của chúng sinh: Những điều nói trong tài liệu là quá cao và quá ngắn gọn, khó có thể khiến người thường liễu giải được sự thật về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những hành vi sai trái, những việc đã làm gây tổn hại tới Đại Pháp, những gì đã nói, đã làm không theo Pháp của Sư phụ… hết thảy đều không tồn tại, là không có giá trị, đồng thời tôi phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực và mọi an bài khác, cũng như phủ nhận mọi kí kết với cựu thế lực trong lịch sử. Từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ chấp nhận và đi theo an bài của Sư phụ! Cũng mong rằng các bạn đồng tu và những người sau này sẽ không mắc phải sai lầm giống như tôi, những ai còn đang đi theo nhóm Phạm Xuân Giao hãy tỉnh ngộ, chính các bạn mới là những người cần biết sự thật là các bạn đang làm gì và hậu quả của nó. Thời gian đối với đệ tử Đại Pháp là rất hữu hạn và chúng ta không thể đùa giỡn với sự từ bi của Sư phụ.

Xin tạ lỗi với Sư phụ và tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để viết Nghiêm chính thanh minh và cơ hội để tiếp tục tu luyện. Từ nay trở đi con xin hứa với Sư phụ: sẽ tinh tấn hơn nữa nữa và làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp và cùng trở về nhà với Sư phụ.

Nguyên Trương Thái Khuê
Hà Nội, ngày 17-07-2013

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thu Liễu, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đồng Nai, Việt Nam. Trong quá trình tu luyện của mình tôi đã phạm phải những sai lầm để cựu thế lực lợi dụng gây can nhiễu khó khăn một thời gian dài, làm ảnh hưởng đến tu luyện cá nhân và làm thiệt hại biết bao sinh mệnh có nhân duyên với Đại Pháp đáng lẽ được đắc cứu có thể quay sang phía phản.

Cụ thể, tôi đã một lần đi treo băng-rôn mà không chú ý dến nội dung và hình thức có khả năng cứu được người hay không. Trong suy nghĩ vẫn chưa minh bạch được tài liệu của Phạm xuân Giao là trong văn hóa đảng mà nhận xét, khó có khả năng làm người dân liễu giải được để cứu người hay thậm chí phản tác dụng.

Tôi đã mượn một số tiền lớn từ các đồng tu nhưng đến nay vẫn không có khả năng chi trả. Điều này là một hành động không đúng theo Pháp làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của cá nhân, gây khó khăn cho đồng tu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những an bài của cựu thế lực đã tạo ra cho tôi ngay từ trong nhận thức và thói quen để đưa đến kết quả như hiện tại. Cầu xin Sư phụ tha thứ cho con!

Nguyễn Thu Liễu

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Dương, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Suốt hơn một năm nay tôi liên tục bị tà ác bức hại về tài chính và can nhiễu chỗ ở, việc kinh doanh. Tôi nhận thấy tôi đã làm một số điều sai:

– Ngày 09/07/2012 tôi đi giải cứu cho một đồng tu ở trung tâm bảo trợ và bị công an đưa về phường lấy của tôi hai điện thoại, khi họ trả thì bảo tôi ký đơn nhận lúc đó nhân tâm nổi lên tôi đã ký vào biên bản.

– Tôi đã từng ủng hộ tài chính cho nhóm Phạm Xuân Giao rồi từ đó trở đi hơn một năm nay tôi luôn bị cựu thế lực bức hại về tài chính và can nhiễu về chỗ ở và công việc kinh doanh.

Qua học pháp, hướng nội tôi nhận thấy cựu thế lực đã an bài cho tôi gián tiếp phá hoại Đại Pháp và hủy hoại chúng sinh. Nay tôi xin phủ nhận tận gốc những việc tôi đã làm và những gì đã ký kết trước đây với tà ác, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và chỉ làm theo an bài của Sư phụ.

Con xin kính mong Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục tinh tấn trên con đường mà Sư phụ đã an bài để hoàn thành thệ ước của mình.

Hợp thập!

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Anh Minh. Học viên ở Hải Phòng

Do học Pháp chưa sâu và chấp trước vào thời gian nên vào tháng 04 và tháng 05 năm 2013 tôi đã đi cùng nhóm Phạm Xuân Giao và tôi phát tài liệu giảng chân tướng một cách rất tiêu cực không phù hợp với Pháp: chỉ phát tài liệu chứ không thực sự giảng rõ “chân tướng” khiến cho nhiều người hiểu sai gây tổn thất cho Đại Pháp.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh hành động không phù hợp với Pháp này.

Hồ Anh Minh

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Quốc Thanh, ở Đà Lạt. Tôi cùng các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng và đã bị công an can nhiễu nhiều lần ở Đà Lạt, Sài Gòn, huyện Tân Phú thuộc Đồng Nai, Di Linh, huyện Đức Trọng, huyện Lạc Dương. Do tu luyện chưa tốt và còn nhiều chấp trước, tôi đã ký kết biên bản không đi phát tài liệu ở địa phương tại đồn công an, làm ảnh hưởng tới Đại Pháp, phụ công của Sư phụ.

Vì vậy, tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực, mọi biên bản mà tôi đã ký kết là vô giá trị. Xin Sư phụ thứ lỗi cho đệ tử. Con xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để làm tốt ba việc và chân tu nghiêm chỉnh để chuộc lỗi.

Lê Quốc Thanh
Ngày 15 tháng 06 năm 2013

 

 

Share