Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2014] Khoa nghệ thuật tự do ở trường nơi tôi làm việc có thuê các giáo viên của các bộ môn lịch sử, địa lý, và khoa học chính trị về giảng dạy. Các giáo viên này cùng nhau giảng dạy trong học kỳ này.

Tôi làm công việc tạp vụ lau dọn sàn nhà và sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng ngay ngắn vào mỗi buổi sáng sớm. Các giáo viên đó đối xử với tôi rất tốt và họ thường nói những câu như “Chị đích thực là một học viên Chân – Thiện – Nhẫn!”

Lớp học sử dụng sách giáo khoa do chế độ Cộng sản Trung Quốc ban hành. Các giáo viên đều biết rõ rằng chế độ này đang lừa dối và bức hại những công dân vô tội để duy trì quyền lực của nó. Tất cả các giáo viên, ngoại trừ một người đều đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Họ đều tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Các sách giáo khoa của môn khoa học chính trị vu khống, xuyên tạc Đại Pháp, nhưng các giáo viên đã nói với sinh viên sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Các giáo viên đã khẳng định để các sinh viên hiểu rằng các sách giáo khoa được chính quyền Trung Cộng biên soạn là sai. Ngược lại, tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là đúng.

Các giáo viên lịch sử đã chứng minh rằng lịch sử của Trung Quốc, mà theo như lời chính quyền Trung Cộng mô tả thì đầy dối trá và sơ hở. Nhiều giáo viên nói rằng sách giáo khoa lịch sử được nhà chức trách Trung Quốc cho xuất bản có nội dung thiếu nhiều sự kiện.

Các giáo viên môn địa lý cũng chỉ trích chế độ trước việc chúng cố gắng thuyết phục các sinh viên trẻ tin rằng Đảng Cộng Sản là tốt đẹp. Trên thực tế, đảng chẳng có gì tốt đẹp cả, và các giáo viên đã nói chuyện một cách công khai về sự giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/10/教师们都说-中共教材说谎-283781.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/3/145156.html

Đăng ngày 09-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share