Nghiêm chính thanh minh

Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi. Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và tất cả chúng tôi đều ủng hộ ông ấy. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân được vài lần và thỉnh thoảng cũng luyện 05 bài công pháp cùng ông ấy. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã sợ hãi vì tôi từng trải qua nhiều loại phong trào trước đây [của chế độ cộng sản]. Tôi đã cố gắng ngăn chồng tôi mang các tài liệu giảng chân tướng về nhà. Một ngày nọ tôi phát hiện thấy có một số tài liệu giảng chân tướng ở nhà. Tôi đã chộp lấy chúng và ném chúng vào thùng rác. Nhớ lại việc này, tôi biết rằng tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đã làm cho Sư phụ và Đại Pháp thất vọng. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và cảm thấy vô cùng hối hận vì điều đó. Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ nói với những người khác rằng Đại Pháp là tốt và ủng hộ Đại Pháp.

Chuan Zhen, ngày 16 tháng 01 năm 2013

http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/25/154名觉醒世人的郑重声明-268062.html

Nghiêm chính thanh minh

Chị tôi là một học viên Đại Pháp. Chị đấy đã bị bắt bất hợp pháp và bị giam giữ cách đây 10 năm, và nhà của chị đã bị lục soát. Phòng 610 đã tống tiền chị ấy 10.000 nhân dân tệ. Chúng tôi yêu cầu Phòng 610 trả lại tiền vào cuối thảng Bảy vừa rồi. Họ đã yêu cầu tôi viết một bản cam kết bảo lãnh cho chị tôi, hứa rằng chị ấy sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi bị ép phải viết một số từ. Bây giờ tôi xin trang trọng tuyên bố: “Tất cả mọi thứ tôi đã nói và làm mà thiếu tôn trọng Đại Pháp là vô hiệu. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tôi ủng hộ Đại Pháp, và sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình.”

Wu Guo’an, ngày 19 tháng 01 năm 2013

http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/25/154名觉醒世人的郑重声明-268062.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/25/154名觉醒世人的郑重声明-268062.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/20/138993.html

Đăng ngày 10-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share