[MINH HUỆ 31-01-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Do những chấp trước mạnh mẽ của tôi, tà ác đã lợi dụng kẽ hở của tôi và tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bị đe dọa, tôi đã thỏa hiệp và viết bốn cam kết, tương tự như ba cam kết. Tôi đã làm trái với lương tâm và phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Điều đó đã để lại một vết nhơ trên con đường tu luyện và là điều hổ thẹn lớn nhất của tôi.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều chống lại Đại Pháp mà tôi đã làm, và viết là không còn giá trị. Tôi sẽ bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp, làm tốt ba việc, cứu độ chúng sinh, và kiên định tu luyện Đại Pháp. Tôi sẽ phủ nhận tất cả an bài tạo ra bởi cựu thế lực và kiên định bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mình.”

Trương Thủ Hợp

Ngày 19 tháng 12 năm 2012

Bản tiếng Hán:

http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/25/115人声明从新开始修炼-266892.html

Nghiêm chính thanh minh

Một vài cảnh sát đã đột nhập nhà tôi vào ngày 30 tháng  11 năm 2002. Họ dùng vũ lực lôi tôi lên xe của họ và đưa tôi đến một trung tâm tẩy não, tôi đã bị giữ ở đó trong 18 ngày. Trưởng Phòng 610 và vài sĩ quan đã tẩy não tôi hàng ngày. Họ liên tục chiếu những bộ phim phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ. Họ thẩm vấn tôi và nói chuyện với tôi, để khiến tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, họ thuê một người đã bị tà ngộ bởi những tà thuyết. Cô ấy ép tôi dẫm lên hình của Sư phụ và chửi rủa Sư phụ. Vì sợ hãi, tôi đã viết năm cam kết (tương tự như ba cam kết). Sau đó tôi đã vô cùng hối hận và cảm thấy rất xấu hổ với Sư phụ. Tôi mất ăn mất ngủ, và không ngừng khóc và cay đắng hối tiếc về điều mình đã làm. Tôi sẽ cố hết sức để bù đắp lại tổn thấy gây ra bởi lỗi lầm của mình.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều chống lại Đại Pháp mà tôi đã nói, làm, và viết là không còn giá trị. Tôi sẽ rửa sạch vết nhơ này, cứu độ thêm chúng sinh, và kiên định tu luyện Đại Pháp.”

Tôn Trung Anh

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

Bản tiếng Hán:

http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/29/59人声明从新开始修炼-267058.html


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/31/137308.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share