[MINH HUỆ 14–12 –2012]

Nghiêm chính thanh minh

Năm 2012, cảnh sát đã đến nhà tôi và ra lệnh cho mẹ tôi viết một tuyên bố ăn năn, đe dọa sẽ gửi bà đến trung tâm tẩy não nếu bà từ chối. Mẹ tôi đã từ chối. Lúc đó, vì quá lo sợ, tôi đã viết thay cho bà. Bây giờ, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi xin nhận tội và sám hối về sai lầm của mình. Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ cho sự ngu muội của mình. Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tuyên bố ăn năn mà tôi viết cho mẹ, và tất cả mọi điều mà tôi đã nói và làm trước đây mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Từ giờ trở đi, tôi sẽ duy hộ Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp để bù đắp cho những lỗi lầm của mình.”

Vương Vĩnh Nhạc

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/266472.html

Nghiêm chính thanh minh

Các học viên Pháp Luân Công trước đây có giảng chân tướng cho tôi, nhưng tôi đã từ chối lắng nghe sự thật. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tốt, và tôi sẽ nổi giận nếu có ai đó chỉ trích Đảng. Tôi có ác cảm với những nhận xét chỉ trích như vậy. Vi vậy, tôi đã nói nhiều điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Khi các học viên khuyên tôi không nên ký vào những thẻ cam kết chống tà giáo, tôi lại nói rằng tôi sẽ là người đầu tiên ký. Tôi còn xé cuốn cửu bình.

Trước đó không lâu, tôi đã gặp một học viên khác tại nơi làm việc. Chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà tôi đã hoàn toàn hiểu được sự thật về Đại Pháp. Tôi đã bị sốc: Tôi đã bị ĐCSTQ tẩy não trong suốt những thập kỷ qua. Tôi đã bị tiêm nhiễm “giả, ác, đấu” từ khi còn nhỏ. Tôi đã không lý trí, và tôi đã bị lừa dối. Bây giờ tôi vô cùng hối hận. Tà Đảng đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc và mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ còn sống để bán kiếm lợi nhuận. Đảng muốn hủy hoại người dân toàn thế giới, vì vậy trời sẽ diệt nó. Nghiệp lực luân báo là một thiên lý. Tôi đã khiến Sư phụ và Đại Pháp thất vọng.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Mọi điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp mà tôi đã nói và làm trước đây là vô giá trị. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sẽ ủng hộ Đại Pháp. Tôi sẽ bù đắp những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp.

Kim Quốc Ngạn

Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/14/266552.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/14/188名觉醒世人的郑重声明-266552.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/2/136901.html

Đăng ngày 22-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share