[MINH HUỆ 31-01-2013]

Nghiêm chính thanh minh

Vợ tôi tập Pháp Luân Công và lúc đầu tôi ủng hộ cô ấy. Sau đó, cô ấy bị giam giữ bất hợp pháp. Tôi bị tống tiền 9.000 nhân dân tệ và bị ép phải nộp các sách Pháp Luân Công cho ủy ban xã. Để cứu vợ tôi ra, tôi đã mua bữa tối và hối lộ họ. Vợ tôi đã được thả về nhà sau ba tháng. Vì sợ bị tiếp tục đàn áp, tôi cố ngăn cô ấy lên tiếng cho Pháp Luân Công. Tôi đã đánh chửi vợ. Tôi còn xé các tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã nói rất nhiều điều bất kính về Sư phụ, Pháp Luân Công, và các học viên.

Năm 2011, tôi bị tràn khí phổi. Tôi đã đi hết các bệnh viện để điều trị, nhưng đều vô phương cứu chữa. Các học viên Pháp Luân Công đã đến gặp tôi và nói cho tôi sự thật về Đại Pháp. Tôi hiểu ra sự thật, và thoái xuất Đảng. Tôi nghe các bài giảng của Sư phụ và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Giờ đây, bệnh của tôi đã khỏi. Tôi xin lỗi vì những điều xấu mà tôi đã đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều chống lại Đại Pháp mà tôi đã nói, làm, và viết là không còn giá trị. Tôi tin rằng Đại Pháp là tốt, và tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp để bù đắp lại những lỗi lầm của mình.”

Nguyên Lai Sinh

Ngày 21 tháng 12, năm 2012

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/25/457名觉醒世人的郑重声明-266964.html

Nghiêm chính thanh minh

Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều bệnh của cô ấy đã biến mất và cô ấy trở nên khỏe mạnh. Ban đầu, tôi ủng hộ cô ấy. Sau đó, cô ấy đã bị bắt vì phát tài liệu giảng rõ sự thật ở một thành phố khác. Vì áp lực này, bệnh tim của tôi đã tái phát và tôi gần như chết. Khi cô ấy trở về nhà, tôi không để cô ấy tiếp tục tu luyện vì tôi không muốn cô ấy lại bị bắt. Tôi bí mật hủy những video bài giảng Pháp Luân Công và xé một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng nói những lời bất kính với Sư phụ. Sau đó, tôi được chứng kiến những thay đổi của vợ mình cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi ủng hộ cô ấy tu luyện Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng, tôi giúp cô ấy làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi vô cùng hối hận vì điều mình đã làm trước đây.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều bất kính với Đại Pháp mà tôi đã nói và làm trước đây là không còn giá trị. Tôi ủng hộ vợ mình tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ bù đắp lại những tổn thất mà mình đã gây ra cho Đại Pháp.”

Vương Vĩnh Giang

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

Bản tiếng Hán:

http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/28/198名觉醒世人的郑重声明-267060.html


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/31/137307.html

Đăng ngày 03-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share