[Minh Huệ] Thứ bảy, ngày 19 tháng Tư năm 2003, các đệ tử tham dự Pháp Hội Nữu Ước 2003 đã tổ chức được rất nhiều đề mục trong thành phố Nữu Ước (New York) để giới thiệu Pháp Luân Ðại Pháp và giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố cho các cư dân địa phương. Từng nhóm đệ tử đi đến các trung tâm phố Tàu tại Nữu Ước tổ chức biểu diễn Công Pháp, diễn hành, phát tài liệu Pháp Luân Công, hầu hết là cho các Hoa kiều tại địa phương.

Các đệ tử đã kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau giúp để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc và trả tự do cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Công đang bị bắt giữ tại Trung quốc.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://minghui.cc/mh/articles/2003/4/23/48899.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/4/24/34857.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 25-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share