Lẩn tránh các nhóm biểu tình, Giang Trạch Dân vào khách sạn Ritz-Carlton ở Chicago bằng cửa sau (có ảnh)

[Minh Huệ] Báo cáo từ Chicago: Vào lúc 11:25 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2002, Giang Trạch Dân đến khách sạn Ritz-Carlton ở Chicago. Ðể tránh né hơn một ngàn đệ tử Pháp Luân Công đang biểu tình ôn hoà ngay trước cửa khách sạn, cùng với các nhóm biểu tình khác; đoàn xe của Giang Trạch Dân phải đi vào khách sạn từ bãi đậu xe. Mặc dầu Lãnh sự quán Trung quốc giàn xếp khoảng 400 người “dàn chào” từ các trường đại học ở Chicago, họ đã không thể che khuất hết những biểu ngữ như: “Pháp Luân Ðại Pháp hảo”, và “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”. Người ta có thể nhìn thấy những bộ y phục màu vàng của các đệ tử Ðại Pháp khắp mọi nơi.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/23/38526.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/24/27960.html.

Dịch ngày 24-10-2002; đăng ngày 30-20-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share