Ngày 26 tháng Năm 2003

[Minh Huệ]

Vào ngày 25 tháng Năm 2003, có khoảng hai trăm đệ tử Pháp Luân Công tại Hương Cảng (Hong Kong) diễu hành từ Wanchai đến Toà Thị sảnh Chunghuan, với biểu ngữ “Hãy Xử án Giang Trước Cộng đồng Thế giới”, “Hãy đưa Tên cầm đầu tà ác ra trưóc Công Lý”, “Bảo vệ Nhân quyền”, “Hãy Ngăn chận Luật lệ Tà ác làm hại Hương Cảng”. Cuộc biểu tình là để vạch trần chín tội ách mà Giang đã vi phạm và để giảng rõ cho mọi người biết về những vụ kiện tại hải ngoại do các đệ tử Pháp Luân Công đưa Giang ra toà tại toà án Liên bang Hoa kỳ về tội diệt chủng. Các đệ tử Pháp Luân Công tin tưởng rằng tất cả những thiện nhân trên thế giới sẽ hưởng nhiều phúc lợi cho cuộc xử án công bằng và toàn diện này.
Cựu Thành viên Hội đồng thành phố, tu sĩ Fung Chi-wood nhấn mạnh rằng Luật lệ phải công minh và đúng đắn.Phát ngôn viên tại Hương Cảng của Tổ chức Thế giới Ðiều tra Đàn áp Pháp Luân Công, ông Xu Guohong nói rằng bằng chứng khoa học cho biết vụ “tự thiêu Thiên an môn” là được dàn dựng bởi chính phủ Trung quốc nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.
Một cụ người Ấn độ rất thích khi nghe việc đưa Giang ra toà. Cụ lắng nghe nguyên buổi họp báo và tìm hiểu thêm chi tiết từ các đệ tử khác.Các đệ tử Pháp Luân Công phân phát tài liệu đưa Giang ra toà cho khách bộ hành.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.cc/mh/articles/2003/5/26/51048.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/5/27/36222.html.

Dịch và đăng ngày 30-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share