Học viên Hồng Kông thỉnh nguyện hoà bình
vào ngày 20.7 yêu cầu chấm dứt
bức hại Pháp Luân Công

Đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[Minh Huệ] Ngày 20.7 đánh dấu 3 năm đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Giang Trạch Dân. Các học viên tại Hồng Kông đã tổ chức thỉnh nguyện hoà bình trước Phòng Liên Lạc của Trung Quốc (Chinese Liaison Office) và vườn hoa Charter để kêu gọi những con người thiện lương công lý cùng nhau kết thúc bức hại hại tàn ác của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công.
Ngày 19.7 từ 3 giờ chiều đến 5giờ chiều, hàng chục học viên đã tập trung tại địa điểm đã được đăng ký ở phía trước Văn Phòng Liên Lạc của Trung Quốc, đọc to một bức thư ngỏ, tập các bài động tác của Pháp Luân Công và phát chính niệm. Trong số đó cũng có mặt bốn học viên Thuỵ Sỹ, là người đã từng bị bắt giữ và buộc tội trái phép khi họ thỉnh nguyện hoà bình trước Văn Phòng Liên Lạc của Trung Quốc vào ngày 14.3.

Trong bức thư, các học viên chỉ rõ rằng sự bức hại của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công đã không chỉ đang hoành hành tại Trung Quốc, mà đã có ảnh hưởng xấu đến Hồng Kông, Ma-Cao và một số quốc gia khác. Nó vi phạm nhân quyền, quyền tự do ngôn luận tại những quốc gia ấy. Gần đây, chính quyền Hồng Kông đã gia tăng sức ép lên Pháp Luân Công, ví dụ: từ chối đăng ký hội thảo, ngăn cản học viên Pháp Luân Công từ nước ngoài đến Hồng Kông để tham dự thỉnh nguyện hoà bình, và nhất là đã bắt giữ và buộc tội trái phép các học viên đã thỉnh nguyện hoà bình trước Văn Phòng Liên Lạc. Tất cả những điều ấy đều vi phạm nghiêm trọng đến chính sách “một quốc gia, hai thể chế” của Hồng Kông.

Lúc 4 giờ chiều, các học viên tụ hội tại vườn hoa Charter để thỉnh nguyện hoà bình. Họ trương biểu ngữ: “Trong lịch sử xưa nay không ai bức hại người có đức tin chân chính lại có thể thành công”, và “Tất cả cùng hãy kết thúc sự bức hại của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công”. Họ sắp hàng tập các bài động tác và phát chính niệm.

Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, các học viên đã cử hành lễ “điếu niệm bằng ánh nến”; họ dùng nến xếp thành chữ tiếng Anh: “Stop persecuting Falun Gong” (Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công).

Một học viên Thuỵ Sỹ tên là Simone Schlegel nói rằng ngày 20.7 là một ngày buồn, và cô ấy sẽ gắng hết sức để chấp dứt cuộc đàn áp này.

Các học viên phân phát cho các người dân địa phương băng hình VCD tiếng Tàu, để người dân Hồng Kông biết rõ sự thật về Pháp Luân Công cũng như tính chất tà ác của cuộc bức hại này.

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/7/23/24398p.html.
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/21/33663p.html.

Dịch từ tiếng Anh tháng 7.2002; có thể được chỉnh sửa.

Share