1200 đệ tử Pháp Luân Công biểu tình ôn hoà ở Chicago; bảy đệ tử đệ đơn kiện Ðảng trưởng Ðảng Cộng sản Trung quốc về chính sách khủng bố (có ảnh)

[Minh huệ] Vào ngày 21 tháng 10 năm 2002, một ngày trước khi đảng trưởng của Ðảng Cộng sản Trung quốc đến Chicago, có khoảng 1200 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Federal Plaza tại trung tâm thành phố Chicago cho một cuộc tập khí công tập thể và họp báo để chống đối chính sách khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công của chế độ độc tài Trung quốc. Ðây là một trong những hoạt động biểu tình ôn hoà tại Chicago. Các đệ tử đã đến từ các nơi ở Hoa kỳ, Thụy sĩ, Úc, Ðài loan …

Chicago

Cùng ngày hôm đó, bảy đệ tử Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện đảng trưởng Ðảng Cộng sản Trung quốc tại Chicago. Những đệ tử đó là từ Gia nã đại (Canada), Hoa kỳ, Pháp, Úc, Băng đảo (Iceland) và Hương cảng (Hong Kong). Những người bị cáo cũng bao gồm Zeng Qinhong và Luo Gan. Mục đích của vụ kiện là khuyến khích Toà án Tội ác Quốc tế bắt đầu một cuộc điều tra toàn bộ tội ác của Giang Trạch Dân.

Những người thưa kiện phát biểu rằng những tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ tự do khác thừa nhận và hỗ trợ tính ôn hòa của Pháp Luân Công và kết án chế độ độc tài Trung quốc đã lạm dụng quyền hành của các cấp chính quyền tại Trung quốc, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông, giáo dục, quân đội, cảnh sát và tư pháp, cũng như hệ thống bệnh viện, y tế để khủng bố, đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công. Theo như sự định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, những hành động của đảng trưởng Ðảng Cộng sản Trung quốc chính là “chính phủ khủng bố”.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/22/38492.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/23/27902.html.

Dịch ngày 24-10-2002; đăng ngày 30-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share