[MINHHUỆ] BBC báo cáo vào ngày 27 tháng 6 năm 2003. Sau khi Toà Bạch Ốc phát biểu lời tuyên cáo của họ về việc hành pháp Hương cảng (Hong Kong) dự định Ðiều luật 23, Hạ viện đã chấp thuận một kiến nghị kêu gọi Trung quốc và Hương cảng rút lui những dự định cho Ðiều luật 23.


Hạ viện Hoa kỳ chấp thuận Kiến nghị 277, báo trước rằng Ðiều luật 23 sẽ rất có hại cho nhân quyền tại Hương cảng.

Hạ viện đã đồng ý với tỷ số 426-1 cho một kiến nghị.

Kiến nghị này khuyến khích các nhà lãnh đạo và nhân dân Hoa kỳ và các quốc gia khác hãy lên tiếng chống lại điều luật đó vì nó sẽ hạn chế tự do cho Hương cảng và sẽ chuyển giao bài tuyên cáo cho chính phủ Trung quốc.

Kiến nghị 277 của Hạ viện kêu gọi bầu phiếu tại Hội đồng Lập pháp Hương cảng để quyết định “theo đúng luật lệ đã được chấp thuận bởi nhân dân Hương cảng bằng cách bỏ phiếu một cách đúng luật lệ, trưng cầu dân ý, hay cả hai”.

Dân biểu Christopher Cox (Cộng hoà tại California) giới thiệu về Kiến nghị 277. Ông ta kêu gọi chính phủ Hương cảng hãy rút lại những dự định cho Ðiều luật 23.

Ông ta nói trưóc khi có Kiến nghị tại Hạ viện rằng ông ta hiểu điều ước muốn của những phe phái muốn thi hành Ðiều luật 23, nhưng những ảnh hưởng của Ðiều luật này rất có hại cho nhân quyền tại Hương cảng, như là tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội.

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/6/29/37500.html;
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/28/53041.html.

Dịch ngày 30-6-2003; đăng ngày 1-7-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share