Alex Neve, Chủ tịch Hội Đại xá Quốc tế tại Canada

Ngày 11 tháng 6 năm 2003

Tổ chức Đại xá Quốc tế (Amnesty International) vẫn quan tâm sâu xa về sự tiếp tục vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng tại Trung quốc, bao gồm chính sách khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công trong vòng bốn năm qua và vẫn đang tiếp diễn.

Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng phản đối về sự giam cầm những đệ tử Pháp Luân Công một cách trái phép và vô lý, họ bị bắt chỉ vì họ muốn thực hành một cách ôn hoà về quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của họ. Chúng tôi đã luôn luôn nhấn mạnh rằng chính sách khủng bố và giam cầm dã man các đệ tử Pháp Luân Công phải được chấm dứt. Chúng tôi cũng yêu cầu việc điều tra không biết bao nhiêu trường hợp mà các đệ tử Pháp Luân Công bị chết trong nhà giam hay ngay sau khi họ được thả về, những trường hợp đó hầu hết là do bởi chính sách tra tấn hay hành hạ vô nhân đạo mà họ đã gánh chịu.

Hôm nay chúng ta tập trung trước Trụ sở Quốc hội và tôi bảo đảm rằng Tổ chức Đại xá Quốc tế, trên toàn thế giới, tiếp tục đòi hỏi Trung quốc phải bảo vệ những quyền tự do căn bản của các đệ tử Pháp Luân Công và cho cả nhân dân Trung quốc.

Phát động chiến dịch trên toàn cầu nhằm bảo vệ và khuyến khích nhân quyền, công lý và trách nhiệm rất là quan trọng.

Khi những cá nhân mà đã thực hiện, cho phép, ra lệnh hay chỉ đạo những hành vi vi phạm nhân quyền mà không trả giá cho những việc họ làm, thì chắc chắn là sẽ có những vi phạm khác vẫn tiếp tục xảy ra.

Ngày mà toàn thể thế giới ủng hộ cho các chính sách chà đạp nhân quyền phải được chấm dứt tức khắc. Cuối cùng, các nhà cầm quyền phải tỉnh thức về sự quan trọng của việc bảo đảm rằng các tên thủ phạm về tra tấn, thủ tiêu, và các tên chỉ đạo về diệt chủng phải được đưa ra trước công lý.

Và đây là trách nhiệm của toàn thế giới. Mọi quốc gia phải có trách nhiệm ủng hộ và xét xử trước công lý, không cần biết là những vi phạm nhân quyền đó xảy ra ở nơi nào.

Lời kêu gọi công lý cho tất cả các nạn nhân về những vi phạm nhân quyền đang xả ra tại Trung quốc của các bạn là một đòi hỏi quan trọng. Yêu cầu chính quyền Trung quốc phải chấm dứt ngay tức khắc. Và đây là lời kêu gọi quan trọng cho quốc gia như Canada phải ủng hộ tối đa.

Không còn thể chần chờ được nữa. Không thể yên lặng thêm nữa. Không thể làm ngơ được.

Thay vào đó tất cả các chính quyền phải, bằng tất cả quyết tâm và ý chí, làm tất cả những gì có thể làm được để cho các cấp chính quyền Trung quốc, không phân biệt cao thấp, những người đã vi phạm nhân quyền là phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hành động của họ. Ðây chính là những đòi hỏi của công lý. Ðó chính là những đòi hỏi của nhân quyền.

Xem thêm: http://en.minghui.org/html/articles/2003/6/13/36883.html.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/20/55950.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/8/24/39442.html.

Dịch ngày 26-8-2003; đăng ngày 27-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share