[Minh Huệ] Analisa, một trong những tờ nhật báo dẫn đầu tại Nam dương (Indonesia) có đăng một bài viết ngày 14 tháng 11, năm 2002 tựa đề ‘Tu luyện Pháp luân Công trị lành mọi bệnh.’

Đầu tiên bài báo viết rằng Pháp Luân Công là một môn tập luyện có thể giúp ích cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho người tâp luyện. Nó là một trong những phương pháp tu luyện cổ truyền Trung Quốc. Qua sự tập luyện, người ta có thể đạt được một trạng thái khỏe mạnh cho trí, thân và tâm. Bài viết nói, tập luyện nó có thể giúp cho người ta dứt bỏ hết những ưu phiền, giữ được một trạng thái tâm thần an vui và hài hòa, và nó không có dính líu chính trị. Nó gồm có một bài tập ngồi thiền định và bốn bài tập đứng với những động tác giản dị, chậm, nhẹ nhàng và không hấp tấp. Nó dựa trên những nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để tu luyện.

Người ký giả của bài viết đã đi suốt 200 cây số đường từ thành phố Medan đến nơi tập công chung tại Rantau Prapat để phỏng vấn những người tu tập nơi đây. Nơi tập công này đã được thành lập vào tháng 3, 2001, và trong vòng 19 tháng, có hơn 100 người từ thành phố đến nơi này để học và tập luyện. Một trong những người tập, Ông Muridan, 79 tuổi, là một người thổ dân Nam dương. Ông là một quân nhân giải ngũ và trước kia đã là một khu trưởng của thành phố. Trước khi biết Pháp Luân Công, ông bị bệnh hemiplegia và cao huyết áp. Ông nói, ‘Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công hơn một năm nay. Trong thời gian này, những căn bệnh của tôi được khá lên theo từng ngày. Bây giờ tôi có thể đi lại như xưa và dự định đi Jakarta thăm con trai tôi.’ Ông nói, ‘Không có những bài tập này, tôi sẽ không thể nào đi viếng thăm con trai tôi được.’ Ông Muridan cũng nói thêm, ‘Trung tâm này chỉ dẫn miễn phí và không bao giờ nhận một đồng xu nào. Không có sự bó buộc nào, không có ghi danh, nó hoàn toàn miễn phí và do tự nguyện.’ Ông nói Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo. Không có tổ chức, nó thật hữu ích và không làm hại một ai.’

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/11/24/29030.html;
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/16/39617.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 19-1-2003; đăng ngày 23-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share