Ngày 17 tháng mười 2007, Ngọn Đuốc Nhân Quyền Truyền Tay (ĐNQTT) đỡ đầu bởi Liên đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LĐ ĐTKB PLC) đã đến Dublin, là thành phố thứ 24 tại quốc gia thứ 19 mà ngọn đuốc đi đến. Tại trung tâm thành phố Dublin, thủ đô của Ireland, một buổi lễ và cuộc tập hợp để đón tiếp Ngọn Đuốc Nhân Quyền đã được tổ chức. Mục đích của ngọn đuốc truyền tay là kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý đến các vi phạm nhân quyền và sự bức hại Pháp Luân Công tại Trung quốc, và yêu cầu họ tẩy chay Thế Vận Hội 2008 nếu sự bức hại Pháp Luân Công không ngưng.

HRTL

Trong số nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các chính trị gia, Nghị sĩ Joe O’Toole đã nói tại buổi tập hợp và đã đưa ra một lời tuyên bố với báo chí ngày 17 tháng mười. Trong bài nói chuyện của ông, Nghị sĩ O’Toole nói rằng ĐCSTQ là chế độ độc tài tồi tệ nhất trên thế giới, và cộng đồng quốc tế không nên làm ngơ sự bức hại Pháp Luân Công phát khởi bởi ĐCSTQ. Ông kêu gọi Chính phủ Ireland hợp tác với Hiệp Hội Âu Châu để điều tra sự bức hại và lên án các vi phạm nhân quyền tại Trung quốc. Ông nói rằng người ta không nên đi xem Thế Vận Hội, vì rất nhiều vi phạm nhân quyền nằm sau lưng đó. Ông nói rằng mục đích của buổi tập hợp và ngọn đuốc truyền tay là để cho mọi người trên thế giới đều biết về cuộc bức hại. Sau đây là bài tuyên bố với báo chí của Nghị sĩ Joe O’Toole.

Thông báo PRESS STATEMENT Ngày thứ tư 17 tháng mười 2007 Wednesday 17th October 2007 Nói tại Buỗi Lễ Ngọn Đuốc Nhân Quyền Truyền Tay -Nghị sĩ Độc lập JOE O’TOOLE Đường Grafton, Dublin

TRUNG QUỐC CHINA Chúng ta không nên quá hào hởi bởi những lá cờ và tiếng nhạc trống và các cuộc tranh tài thể thao tại Thế Vận Hội sang năm. Đó là cái bề mặt kiếng của Trung quốc mà đang che dấu các xưởng vắt sức lao động và sự khủng bố ở đằng sau. Xin đừng bị lầm về Trung quốc.

Xin hãy quên đi các món ăn Tàu và Vạn Lý Trường Thành và hãy nhớ – trong khi chúng ta ăn mừng tinh thần Thế Vận Hội tại Trung quốc sang năm – rằng sau cái bề mặt hiền hòa của Thế Vận Hội Đặc biệt và bình thường, chánh phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thi hành một chế độ bàn tay sắt mà …..

1. Tiếp tục chà đạp và tiêu trừ nhân quyền và quyền công dân của dân chúng nó và vứt bỏ dân chủ;

2. Điều hành các trại lao động và trại tập trung rập khuông các trại tập trung Nát-zi, nơi mà có sự khủng bố loại tồi tệ nhất bao gồm sự cắt lấy nội tạng người sống bằng bạo lực

3. Đã khủng bố và bội nhọ các chúng dân của Đạt Lai Lạt ma tại Tây Tạng và phong trào hiền lành Pháp Luân Công

4. Là đất nước mà sử dụng lớn nhất tội tử hình trên thế giới và tạo ra cái phòng xử tử lưu động mà đi từ nhà tù này đến nhà tù nọ

Tất cả những điều đó và còn hơn nữa, cộng đồng quốc tế chọn làm lơ vì sự hấp dẫn thương mại và lý tài để buôn bán với cái nền kinh tế tăng gia nhanh nhất thế giới đó.

Ngày nay tôi yêu cầu chánh phủ Ireland, cùng với Liên Hiệp Quốc và các đồng bạn Âu châu;
• Lên án sự thiếu Nhân quyền và công dân quyền tại Trung quốc;
• Đòi đối lập dân chủ của Trung quốc phải được phép hoạt động bình thường;
• Đòi chánh phủ Trung quốc cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế đi điều tra và tìm tội phạm và tố giác chống nó, mà không có hạn chế nào;
• Lên án các điều tàn ác vô nhân đạo và độc ác tận cùng trong việc cắt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Vậy chúng ta không nên quá hào hởi bởi những lá cờ và tiếng nhạc trống và các cuộc tranh tài thể thao tại Thế Vận Hội sang năm. Đó là cái bề mặt kiếng của Trung quốc mà đang che dấu các xưởng vắt sức lao động và sự khủng bố ở đằng sau.

Thế giới phải được nói cho biết điều gì đang xảy ra ngày nay, như vậy không một ai, không một quốc gia nào, không một chánh phủ nào, sau đó có thể tự bào chữa rằng ‘Chúng tôi đã không biết’.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/29/90922.html
Đăng ngày 15-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share