Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2013] Học viên Pháp Luân Công Trần Nghiễm Xương là luật sư ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Công việc hàng ngày của ông đã bị bức hại trên nhiều phương diện.

Vào tháng 03 năm 2013, ông Trần đăng kí thành lập một công ty luật đứng tên mình. Mặc dù  trình độ của ông đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý nhưng khi người giải quyết đơn của ông liên lạc với Cục Tư pháp thành phố Tế Nam thì một luật sư trong bộ phận quản lý của văn phòng đã trả lời rằng: “Hai hội nghị toàn quốc đang diễn ra (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), và cấp trên yêu cầu văn phòng chúng tôi cung cấp bản kê khai các hoạt động hàng ngày của vị luật sư này bởi vì anh ta tập Pháp Luân Công. Chúng tôi không dám chấp thuận đơn xin thành lập công ty luật của anh ấy.”

Theo Hiến pháp Trung Quốc, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, trong đó có quyền tin hay không tin. Việc cơ quan pháp lý này yêu cầu phải theo dõi và báo cáo các hoạt động của ông Trần vì đức tin của ông là vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Cục Tư pháp từ chối xem xét đơn của anh rõ ràng là một sự vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

Năm 2012, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã đưa ra một tuyên thệ mới dành cho các luật sư. Tất cả các luật sư bị yêu cầu phải ký vào bản tuyên thệ đó trước khi được gia hạn giấy phép hành nghề. Một phần của lời tuyên thệ mà họ phải thề bao gồm “… ủng hộ mọi đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Ông Trần Nghiễm Xương đã từ chối  thực hiện điều này. ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà không có bất cứ bằng chứng hợp pháp nào. Chính sách nội bộ của chính quyền ĐCSTQ đã phát động và duy trì cuộc đàn áp này.

Là một học viên Pháp Luân Công, ông Trần quyết định bảo vệ quyền hiến pháp của mình. Làm sao ông có thể cam kết trung thành với ĐCSTQ? Lời tuyên thệ này đi quá giới hạn những yêu cầu cần thiết để một luật sư được cấp phép hành nghề. Việc bắt buộc luật sư phải thề theo những đòi hỏi vô căn cứ đó là vi phạm pháp luật.

Sau khi ông Trần Nghiễm Xương từ chối ký bản tuyên thệ, công ty nơi ông làm việc là Công ty luật Dự thực Sơn Đông đã nói với ông rằng: “Ký bản tuyên thệ là chính sách nội bộ của công ty, bất cứ ai từ chối tuân theo chính sách này sẽ bị mất giấy phép hành nghề.” Chính sách này chỉ vừa được thực hiện trong năm 2012 và là một hình thức mới của cuộc đàn áp mà Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ ra lệnh cho hệ thống tư pháp phải thực hiện.

Dưới chính sách “đồng lõa” của ĐCSTQ, nhiều người đã vô tình hay hữu ý tiếp tay cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một số vì sợ hãi mà đã ủng hộ cuộc đàn áp. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền hơn 60 năm trước, nó đã buộc người dân phải cam kết trung thành với chính sách của mình và đàn áp những người từ chối tuân theo đường lối của nó. Kết quả là, nhiều người đã mất đi đánh giá đúng sai và dũng khí để giữ vững chân lý. Sau nhiều năm bị đầu độc bởi văn hoá đảng, nhiều người thậm chí mất đi nhu cầu đánh giá đúng sai này. Họ biết rõ rằng Pháp Luân Công không những hợp pháp mà còn là một điều tốt cho xã hội, nhưng họ vẫn chọn việc chấp nhận những lời dối trá của ĐCSTQ, và xem Pháp Luân Công như một hoạt động bất hợp pháp. Ngay cả các chuyên gia pháp lý và các nhà hoạch định chính sách đã cố ý gây hiểu lầm với những lập luận sai trái. Họ coi chính sách của ĐCSTQ và cuộc đàn áp, được phát động bởi một vài cá nhân dựa trên động cơ chính trị, như luật pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/信仰法轮功的济南律师陈广昌执业遭多方刁难-271948.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139255.html

Đăng ngày 24-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share