[MINH HUỆ 05-05-2013] Tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 năm ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền rộng rãi môn tu luyện ra công chúng. Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các cộng đồng trên khắp Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các hoạt động diễu hành và biểu diễn miễn phí vũ múa nhạc truyền thống Trung Quốc.

Nhân dịp này, Ngài Libby Davies, Nghị sỹ Quốc hội Canada, đã gửi lời chúc mừng sau đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver chào mừng Lễ kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver

Chúc mừng Tháng Pháp Luân Đại Pháp và xin vui lòng đón nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho một Lễ kỷ niệm vui vẻ!

Chúc mừng Tháng Pháp Luân Đại Pháp!

Tháng 05 năm 2013

Libby Davies

Nghị sỹ Quốc hội – Đông Vancouver


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/5/加拿大国会议员戴伟思祝贺法轮大法月-272933.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/6/139237.html

Đăng ngày 12-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share