[MINH HUỆ 04 – 06 – 2012] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Ngài Peter Milobar, Thị trưởng thành phố Kamloops, British Columbia, Canada, đã ban hành tuyên bố tháng 5 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” tại Thành phố Kamloops.

Thành phố Kamloops, Tỉnh British Columbia, Canada

Lời Tuyên Bố

Gửi tới những tất cả những người liên quan – Xin chào

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện và thiền định cao tầng về tâm trí, cơ thể, tinh thần và dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn;

Xét rằng, kể từ khi được giảng dạy cho công chúng vào năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và nội tâm bình an cho hơn 100 triệu người trên sáu lục địa;

Xét rằng, ngày càng nhiều người Canada, gồm cả nam và nữ đang theo tập và thanh lọc tâm hồn của họ, rèn luyện cơ thể của họ, hướng tới hòa bình, đạo đức cộng đồng;

Xét rằng, việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp là đơn giản, vì nó bao gồm chủ yếu hai phần: tự nâng cao tâm tính bản thân thông qua học tập và việc thực hành các bài tập công nhẹ nhàng;

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, góp phần xây dựng những ước mơ phổ quát về một xã hội hòa bình, khoan dung, và đầy thiện chí;

Xét rằng, sự quyết tâm và lòng can đảm duy hộ Chân Thiện Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi phải đối mặt với cuộc đàn áp khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cho thế giới thấy các giá trị của cuộc sống và sự trân quý của phẩm giá con người.

Bây giờ Chúng tôi xin tuyên bố rằng tháng 5 năm 2012 sẽ được biết đến là

“Tháng Pháp Luân Đại Pháp”

tại thành phố Kamloops, tỉnh British Columbia của chúng tôi.

Ngày 29 tháng 5/2012

Peter Milobar, Thị trưởng thành phố Kamloops


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/4/加拿大卑诗省甘露市宣布法轮大法月-258506.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/7/133845.html

Đăng ngày: 19-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share