[MINH HUỆ 30-06-2012] Ngày 13 tháng 05 năm 2012 đánh dấu  20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 13. Để bày tỏ lòng trân trọng với ngày lễ đặc biệt này, Thượng viện tiểu bang Texas đã ban hành công bố sau đây để vinh danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Miền Nam Hoa Kỳ vì những thành tựu của nó và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đáng nhớ.

Thượng nghị viện Bang Texas

Tuyên bố số 558 của Thượng Nghị Viện

Xét thấy, Thượng nghị viện Bang Texas hân hạnh được cùng với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nam Hoa Kỳ và công dân trên khắp Dallas-Fort Worth Metroplex kỷ niệm ngày 13 tháng 5 năm 2012 – Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện bản thân ôn hòa, được sáng lập bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí, tôn vinh các nguyên lý vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn bắt nguồn từ triết lý của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nó sử dụng các bài tập nhẹ nhàng để giúp mọi người cải thiện sức khỏe của mình và đạt được lợi ích tinh thần; và

Xét thấy, kể từ khi được phổ truyền tại Trung Quốc cách đây 20 năm, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu người từ tất cả các tầng lớp xã hội đạt được sức khỏe và ổn định tinh thần; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến Metroplex vào năm 1996, và những người ủng hộ nó đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng; lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại địa phương năm nay sẽ diễn ra vào ngày 06 tháng 5 năm 2012 tại công viên Russell Creek ở Plano, vì thế

Xin tuyên bố rằng, Thượng Viện Bang Texas nhân đây vinh danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ vì những thành tựu của nó và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một ngày Pháp Luân Đại Pháp đáng nhớ, và hơn thế nữa

Công bố rằng, một bản sao của Tuyên bố này được soạn để vinh danh ngày đặc biệt này.

Royce West, Thành viên, Thượng viện Texas

Tôi cam đoan rằng Tuyên bố trên đã được thông qua.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/13/美国德州参议员褒奖法轮大法-258845.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/15/133966.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share