[MINH HUỆ 05-05-2013] Tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 năm ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền rộng rãi môn tu luyện ra công chúng. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2013, ông Garry Litke, quyền Thị trưởng thành phố Penticton, British Columbia, Canada, tuyên bố tháng 05 năm 2013, là Tháng Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn.

Thành phố Penticton

British Columbia

Tuyên bố

Tháng Pháp Luân Đại Pháp – Tôn vinh Chân Thiện Nhẫn

Tháng 5 năm 2013

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công là một môn tu luyện bản thân bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc dựa trên việc thanh lọc cả tâm lẫn thân thông qua các bài tập đặc biệt và thiền định, và

Xét rằng, Việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp là đơn giản, chủ yếu bao gồm hai phần, tự đề cao bản thân thông qua học [Pháp] và thực hành các bài tập nhẹ nhàng, và

Xét rằng, Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để nâng cao tâm tính đạo đức của họ, và đổi lại, nhận được những lợi ích sức khỏe rõ rệt, và

Xét rằng, Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,  vượt ra ngoài lợi ích về sức khỏe mà giúp đạt được trí tuệ và ngộ tính tốt hơn; và

Xét rằng, Ngày càng có nhiều nam giới và nữ giới ở Canada theo học môn tu luyện và thanh lọc tâm trí của họ, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể của họ, và phát triển các cộng đồng ôn hòa, đạo đức.

Do đó, vào lúc này, tôi – Garry Litke, quyền Thị trưởng Thành phố Penticton, trịnh trọng tuyên bố Tháng 05 năm 2013 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tháng”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/5/加拿大卑诗省潘提克顿市宣布法轮大法月-272935.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/6/139236.html

Đăng ngày 11-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share