[MINH HUỆ 20-04-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu rộng rãi môn tu luyện ra công chúng. Vào ngày 16 tháng 04 năm 2013, Thị trưởng Walter Gray của thành phố Kelowna đã công bố tháng Năm năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada.

Thành phố Kelowna

Tuyên bố

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 05 năm 2013

Xét rằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử trong cuộc sống hàng ngày của họ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy việc tu luyện thân thể, tâm tính và tinh thần của những người thuộc mọi lứa tuổi và cộng đồng tôn giáo; và

Xét rằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng trên khắp Canada sẽ tổ chức các lễ diễu hành và biểu diễn miễn phí cho công chúng;

Do vậy, tôi Water Gray, với tư cách là Thị trưởng thành phố Kelowna, trịnh trọng tuyên bố Tháng 05 năm 2013 là

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tại thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia

Walter Gray

Thị Trưởng

Ngày công bố

16 tháng 04 năm 2013


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/20/加拿大基隆拿市宣布法轮大法月(图)-272311.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/138997.html

Đăng ngày 23-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share