[MINH HUỆ 03-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 năm ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền rộng rãi môn tu luyện ra công chúng. Vào ngày 01 tháng  05 năm 2013, Ngài Christopher B. Coleman, Thị trưởng thành phố Saint Paul, Minnesota, tuyên bố Tháng Năm năm 2013, là Tháng Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Saint Paul.

Thành phố Saint Paul

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm trí, thân thể và tinh thần với các bài tập và thiền định nâng cao, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, kể từ được ông Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và tâm trí ôn hòa cho hàng triệu người trên sáu châu lục; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc và góp phần vào giấc mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và thiện lương hơn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp chú trọng một phương thức cải thiện sức khỏe toàn diện, bao gồm việc tu dưỡng nhân cách đạo đức của con người chiểu theo các đặc tính tối cao của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như luyện các bài khí công nhẹ nhàng; và

Xét rằng, lòng quyết tâm và can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với nghịch cảnh đã thể hiện giá trị của cuộc sống và nhân phẩm đáng quý.

Do đó, vào lúc này, tôi – Christopher B. Coleman, Thị trưởng thành phố Saint Paul, trịnh trọng tuyên bố Tháng Năm năm 2013, là:

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tại thành phố Saint Paul.

Dưới sự chứng kiến, theo đây, tôi sẽ tự tay đóng con dấu của thành phố Saint Paul vào ngày đầu tiên của tháng Năm năm 2013.

Christopher B. Coleman, Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/3/美国明尼苏达州圣保罗市宣布法轮大法月-272813.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/5/139216.html

Đăng ngày 11-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share