[MINH HUỆ 16-05-2012] Ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay là năm kỷ niệm lần thứ 20 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã chúc mừng ngày vui và thiêng liêng này bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có treo băng rôn và những tấm biểu ngữ về Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 05 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cẩm Châu, Hồ Lô Đảo, và Liêu Ninh đã treo những tấm băng rôn để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

              

Ngày 13 tháng 05 năm 2012, một số lượng lớn các tấm băng rôn và biểu ngữ đã xuất hiện ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

     

Để kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền rộng rãi, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều tấm biểu ngữ.

           

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

     


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/庆祝大法日-大陆多地出现真相条幅-257585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/20/133497.html

Đăng ngày: 15– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share