[MINH HUỆ 03-05-2013] Tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 năm ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền rộng rãi môn tu luyện ra công chúng. Học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc các cộng đồng trên khắp Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các hoạt động diễu hành và biểu diễn miễn phí ca múa nhạc Trung Quốc.

Nhân dịp này, Ngài Greg B. Moore, Thị trưởng Hội đồng Thành phố Port Coquitlam, tuyên bố tháng Năm năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn.

Port Coquitlam

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm trí, thân thể và tinh thần với các bài tập động tác và thiền định cao cấp, dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, kể từ khi được ông Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang sức khỏe và tâm trí ôn hòa cho hơn 100 triệu người trên sáu châu lục; và

Xét rằng, Ngày càng có nhiều nam giới và nữ giới ở Canada đang theo học môn tu luyện và thanh lọc tâm trí của họ, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, và phát triển các cộng đồng ôn hòa, đạo đức; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp nêu bật một phương thức cải thiện sức khỏe toàn diện, bao gồm việc tu dưỡng nhân cách đạo đức của con người chiểu theo các đặc tính tối cao của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như luyện các bài tập khí công nhẹ nhàng; và

Xét rằng, Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các cộng đồng trên khắp Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các hoạt động diễu hành và biểu diễn ca múa nhạc Trung Quốc

truyền thống miễn phí.

Do đó, vào giờ phút này, tôi – Greg B. Moore, Thị trưởng Hội đồng Thành phố Port Coquitlam,

Trịnh trọng tuyên bố

Tháng Năm năm 2013 là

“Tháng Pháp Luân Đại Pháp”

Tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn

Greg B. Moore

Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/3/加拿大高贵林港市宣布法轮大法月-272812.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/5/139235.html

Đăng ngày 11-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share