[MINH HUỆ 06 – 06 – 2012] Vào ngày 13 tháng 05 năm 2012, kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 13, Nghị sĩ Mỹ Joseph Heck từ Nevada đã viết lá thư sau đây để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2012. Trong thư viết “Tôi hy vọng rằng đến một ngày tất cả các học viên Pháp Luân Công, cả ở Mỹ và quốc tế, sẽ có thể tự do tập luyện mà không phải sợ hãi hay bị đàn áp”

Joseph J. Heck
Quận 3, Nevada
Quốc hội Hoa Kỳ
Hạ viện, Washington, DC

20515-2803
Ngày 13 tháng 05 năm 2012

Các bạn thân mến,

Tôi rất hân hạnh được tham gia cùng các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2012. Hôm nay các học viên của Pháp Luân Đại Pháp tụ họp cùng nhau để tập trung nâng cao thể chất bản thân và thực hành các phương thức tự đề cao khác nhau mà không hề bị đe dọa hay đàn áp.

Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tại Trung Quốc vào năm 1992 dựa theo lý tưởng phổ quát Zhen-Shan-Ren nghĩa là Chân, Thiện, và Nhẫn. Đến năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp và bị tước quyền các quyền cơ bản của con người vì tập luyện môn tập hòa bình này. Trước sự bất công, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đáp lại bằng cách thể hiện sự vững vàng tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp thông qua một chiến dịch hòa bình đòi quyền bình đẳng và tự do tập luyện.

Là một bác sĩ, tôi hiểu các lợi ích y học từ những bài thể dục chuyển động chậm rãi tương tự như Thái Cực quyền và Yoga. Môn tập Pháp Luân Đại Pháp được xây dựng không chỉ để giúp mọi người  nâng cao thể chất mà còn làm giảm căng thẳng, thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức và ngăn chặn các thói quen cá nhân có hại hay sự nghiện ngập. Những người thực hành Pháp Luân Đại Pháp phục vụ cộng đồng chúng ta bằng cách hành động như những người trung thực, lịch sự, trung thành và vị tha.

Phản ứng lại việc phân biệt đối xử đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Quốc hội Hoa Kỳ đã hành động bằng cách  thông qua Nghị quyết Viện số 605 yêu cầu Trung Quốc “ngay lập tức ngừng và từ bỏ chiến dịch đàn áp, đe dọa, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công,” Tôi hi vọng rằng đến một ngày tất cả các học viên Pháp Luân Công, cả ở Mỹ và quốc tế, sẽ có thể tập luyện mà không phải sợ hãi hay bị đàn áp.

Tôi xin tuyên dương lòng can đảm của những người tiếp tục chiến dịch không mệt mỏi vì quyền bình đẳng và cảm ơn những người tiếp tục làm cho lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp của Nevada trở thành một ngày an toàn và hòa bình cho tất cả mọi người.

Trân trọng,
Tiến sĩ Joe Heck
Nghị sỹ Quốc hội


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/6/美国内华达州国会议员海克祝贺法轮大法日-258569.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/8/133858.html

Đăng ngày: 15– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share