Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 03-08-2012] Năm 2012, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc bước sang năm thứ 13, một làn sóng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã lan truyền trong cộng đồng quốc tế. Chính quyền các bang và thành phố ở Mỹ, Italy và Cộng hòa Séc đã thông qua nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hội đồng thành phố Livingston, New Jersey đã thông qua một nghị quyết vào ngày 02 tháng 07 năm 2012 nhằm lên án “thủ đoạn áp bức tàn bạo của Chính phủ Trung Quốc chống lại những người theo Pháp Luân Công” và kêu gọi “Chính phủ Liên bang làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để giúp ngăn chặn sự tàn ác này tại Trung Quốc.”

Hội đồng thành phố Livingston, New Jersey thông qua nghị quyết kêu gọi hành động để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào ngày 02 tháng 07, năm 2012

Hội đồng thành phố Carson, California đã thông qua Nghị quyết 12-076 vào ngày 17 tháng 07 năm 2012 để chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nghị quyết 12-076 của thành phố Carson, California, thông qua ngày 17 tháng 07 năm 2012

Hội đồng tỉnh Florence, Italy nhất trí thông qua một nghị quyết vào ngày 27 tháng 06 năm 2012 nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và điều tra tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Hội đồng cấp tỉnh của Florence, Italy nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Quốc vào ngày 27 tháng 06 năm 2012. Nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mở một cuộc điều tra đối với các báo cáo đáng lo ngại về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Hội đồng tỉnh Florence, Italy, nhất trí thông qua một nghị quyết vào ngày 27 tháng 06, năm 2012 để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công 

Ngày 23 tháng 05 năm 2012, Ủy ban Thượng viện Séc về Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền, và Kiến nghị thảo luận đề xuất về việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các thành viên hiện đã đạt đến thỏa thuận nhất trí kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và thông qua một nghị quyết. Nghị quyết yêu cầu ĐCSTQ gỡ bỏ lệnh cấm Pháp Luân Công, giải thể Phòng 610, chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và giải phóng các học viên đang bị giam giữ cũng như các tù nhân lương tâm. Theo điều thứ năm của Nghị quyết, Chính phủ và Chủ tịch Cộng hòa Séc sẽ được thúc giục trong việc tổ chức hội đàm với Trung Cộng về vấn đề chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Chủ tịch của Uỷ ban, Tiến sĩ Jaromír Jermář, đọc Nghị quyết tại cuộc họp

Trong mười ba năm qua, cộng đồng quốc tế, bao gồm Chính phủ Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, Australia và Đài Loan đã thông qua hàng chục nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 24 tháng 07 năm 2002, Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua Nghị quyết 188, kêu gọi Chính phủ Trung Quốc chấm dứt đàn áp các học viên Pháp Luân Công. [Cuộc họp] lần thứ 108 của Hạ viện đã nhất trí thông qua Nghị quyết 304 của Lưỡng viện Hoa Kỳ vào ngày 04 tháng 10 năm 2004 để lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Chính phủ Trung Quốc ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hạ viện đã thông qua Nghị quyết 605 vào ngày 16 tháng 03 năm 2010. Nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt chiến dịch đàn áp, đe dọa, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, đồng thời giải phóng tất cả các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ.

Ngày 29 tháng 07 năm 2009, Hội đồng thành phố Chicago, thành phố lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, đã thông qua một nghị quyết, trong đó nêu rõ: “Hoa Kỳ cần phải lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra, và nỗ lực hết sức để chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” “Dù bất kỳ giá nào, chúng tôi, với tư cách là con người, cũng cần có trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức cần thiết để ngăn chặn tội ác khủng khiếp đối với đồng loại của mình“. Hội đồng thành phố San Francisco đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc đàn áp vào tháng 01 năm 2006.

Ngày 24 tháng 10 năm 2002, Quốc hội Canada cũng đã thông qua một nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công. Ngày 07 tháng 09 năm 2006, Nghị viện châu Âu nhất trí thông qua một nghị quyết cho một báo cáo của quan hệ EU – Trung Quốc để kêu gọi chính quyền Trung Quốc giải phóng các học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết nói rằng Quốc hội châu Âu “mạnh mẽ lên án việc bắt giam, tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù cũng như việc cải tạo họ thông qua các trại lao động, bệnh viện tâm thần và các trường giáo dục pháp luật; quan tâm tới các báo cáo về việc nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã được lấy ra và bán cho các bệnh viện; thúc giục Chính phủ Trung Quốc chấm dứt việc giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công và giải phóng họ ngay lập tức“. Ngày 24 tháng 06 năm 2008, Thượng viện Australia đã thông qua Nghị quyết số 127 nhằm kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết được nhất trí thông qua bởi tất cả các bên.

Khi phát động cuộc đàn áp, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã tự phụ sẽ nỗ lực nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Mười ba năm đã trôi qua, Pháp Luân Công vẫn đứng vững trong khi cuộc đàn áp đã bị phơi bày. Vô số người đã xúc động trước lòng từ bi và sự kiên định của Pháp Luân Công. Sự hỗ trợ nêu trên từ cộng đồng quốc tế thể hiện mong muốn của thế giới trong việc kết thúc trang sách đáng xấu hổ này của lịch sử Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/3/人心觉醒-呼唤正义(图)-261109.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/6/134817.html

Đăng ngày: 19-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share