[MINH HUỆ 18-07-2000] Năm 2000, người dân toàn thế giới đều vui mừng vì đã bước qua nguy cơ trùng điệp mà tiến vào một niên đại mới, người dân khắp thế giới có ai biết được vì sao nhân loại may mắn như vậy, có bao nhiêu nhà tiên tri lúc này cũng đều mất đi sự tín nhiệm. Thế nhưng Sư phụ của chúng ta, người đã mang đến hy vọng sinh tồn này cho nhân loại, lại đang phải chịu đựng những nghiệp lực do sự bại hoại của nhân loại tạo ra trong suốt quá trình lịch sử.

Tháng 7 năm 1999, các sinh mệnh tà ác trong vũ trụ, lợi dụng thời kỳ đệ tử Đại Pháp tại thế gian đang bị khảo nghiệm, đã thao túng những sinh mệnh trong tam giới sắp bị đào thải, đặc biệt là những kẻ cặn bã trong nhân loại, để tiến hành phá hoại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Từ biểu hiện của nhân loại mà nhìn là Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng những hành động của chính phủ để phá hoại Đại Pháp, huy động cảnh sát, quân đội, đài phát thanh, đài truyền hình, ngoại giao, đặc vụ để phá hoại một cách phô thiên cái địa. Về thực chất là những sinh mệnh tà ác đó trong vũ trụ, đồng thời với việc lợi dụng những kẻ cặn bã trong nhân loại để gây ra phá hoại, cũng mang những nhân tố cấu thành từ nghiệp lực mà chúng tạo ra khi phá hoại Đại Pháp đẩy về phía các học viên Đại Pháp. Đối diện với tình huống nguy hiểm và tà ác này, Sư phụ đã tập hợp hết thảy những nghiệp lực và những nhân tố vật chất cự đại do tà ác cấu thành đang bị đẩy về phía các học viên này và dùng thân thể của bản thân Sư phụ để chịu đựng, đồng thời tiêu hủy những nhân tố cự đại tà ác đó. Do những sinh mệnh tà ác này đã tập hợp thành nghiệp lực cự đại và những nhân tố ác độc, Sư phụ đã phải mất thời gian 9 tháng hơn nữa còn sử dụng công lực cường đại mới có thể tiêu hủy được những thứ này. Nhưng do nhân tố tà ác và nghiệp lực quá lớn nên thân thể của Sư phụ cũng phải chịu sự phá hoại nghiệm trọng, tóc của Sư phụ đã bạc trắng. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy được, còn những tổn hại khác mà thân thể Sư phụ phải chịu đựng, Sư phụ không nói ra, Ngài lo lắng các học viên có thể vì thế mà sinh ra cừu hận đối với các sinh mệnh tà ác, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện của các học viên. Sư phụ quá từ bi vĩ đại, trong Chính Pháp Sư phụ đã vì chúng sinh mà tiêu hao hết thảy.

Các đồng tu, chúng ta hãy dũng mãnh tinh tấn, trân quý hết thảy những cơ duyên hết lần này đến lần khác mà Sư phụ đã dùng sự phó xuất cự đại của mình để tạo ra cho chúng ta bước về viên mãn!

Nhân loại hãy trân quý, nhân loại bước qua năm 2000, không phải vì để mang đến phồn vinh nào cho nhân loại, càng không phải để cho nhân loại vì tư lợi mà tiếp tục tạo nghiệp.

Ban biên tập Minh Huệ
Ngày 17 Tháng 7, 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/7/18/3045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2000/7/19/7647.html

Đăng ngày 11-9-2011; hiệu chỉnh ngày 23-1-2022 Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share