Ngày 17 tháng 07 năm 2000

[MINH HUỆ 18-07-2000] Vào năm 2000, nhân loại thở phào nhẹ nhõm vì chúng ta đã vượt qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng và lại bắt đầu một kỷ nguyên mới. Trong số người dân trên toàn thế giới, ai có thể biết được tại sao nhân loại được may mắn như vậy. Có bao nhiêu dự ngôn gia đã mất đi sự tín nhiệm của mình? Vậy nhưng Sư phụ của chúng ta, người đã tạo điều kiện cho nhân loại có được hy vọng sống sót, đã chịu những nghiệp lực từ sự suy đồi của nhân loại trong lịch sử.

Từ tháng 7 năm 1999, tà ác trong vũ trụ, lợi dụng thời kỳ này khi Đại Pháp đang bị khảo nghiệm trong thế gian, đã khống chế những sinh mệnh trong Tam giới đang gần bị đào thải, và đặc biệt là những kẻ bại loại của xã hội, để gây ra thiệt hại cho Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Nhìn vào biểu hiện ở tầng người thường, chính là Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra những thiệt hại cho Đại Pháp bằng hành vi của chính phủ, bằng cách huy động lực lượng công an, quân đội, đài phát thanh, đài truyền hình, ngoại giao, và mật vụ để phô thiên cái địa sự hủy hoại của chúng. Trên thực tế, chính là những sinh mệnh tà ác trong vũ trụ, những kẻ trong lúc lợi dụng những kẻ bại hoại của xã hội để gây ra thiệt hại, cũng đang đẩy về phía các học viên nghiệp lực mà chúng đã tạo nên trong quá trình phá hoại Pháp cộng với các nhân tố cấu thành tà ác. Đối mặt với tình thế xấu xa và nguy hiểm này, Sư phụ đã tập trung hết thảy nghiệp lực này và những yếu tố vật chất to lớn cấu thành nên bởi tà ác. Sư phụ đã dùng chính thân thể của mình để chịu đựng, và đồng thời, để tiêu hủy nhân tố tà ác cự đại này. Bởi vì những sinh mệnh tà ác này đã tập trung lượng nghiệp lực cự đại cùng các nhân tố độc ác, Sư phụ đã phải mất chín tháng để tiêu hủy chúng bằng công lực cường đại của mình. Tuy nhiên, do các nhân tố tà ác và nghiệp lực rất lớn, chúng đã gây ra thiệt hại đáng kể tới thân thể của Sư phụ. Tóc của Sư phụ đã bạc đi; đây là điều chúng ta có thể nhìn thấy. Với những phương hại khác trên thân thể Sư phụ, Ngài đã không đề cập đến vì sợ rằng nó sẽ tạo ra sự cừu hận cho các đệ tử cùa mình đối với tà ác và kết quả là sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện của các đệ tử. Sư phụ thật từ bi và vĩ đại – trong quá trình Chính Pháp, Sư phụ đã sử dụng toàn lực vì giúp chúng sinh.

Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta hãy trân trọng những cơ hội hết lần này qua lần khác mà Sư phụ, bằng sự phó xuất cự đại của mình, đã tạo ra cho chúng ta để tiến bước tới viên mãn!

Hỡi nhân loại, hãy trân quý lấy nó. Nhân loại đã tới năm 2000, nhưng không phải để hướng tới sự thịnh vượng, và càng không phải để tạo thêm nghiệp lực vì những tư lợi cá nhân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2000/7/18/3045.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2000/7/19/7647.html
Đăng ngày 11-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share