[MINH HUỆ 07-05-2010] Các đệ tử Đại Pháp phản bức hại tới nay đã được 12 năm. Khi thời gian qua đi và hoàn cảnh nới lỏng, nhân tâm của một số học viên đã đi ra ngoài sự kiểm soát mà họ không tự biết, từ đó cho phép đặc vụ của Trung Cộng liên tục khai thác sơ hở, phá hoại môi trường chứng thực Pháp, giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp. Những thứ như ‘gây quỹ’, kinh văn giả, website của tà ác,… đều là hành vi của đặc vụ, hoặc bị đặc vụ thao túng sau lưng. Tất cả học viên tại Trung Quốc và hải ngoại không nên tin vào những thứ này, càng không nên đi theo chúng.

Mặc dù hiện nay là thời kỳ tu luyện trong Chính Pháp, vô luận là ở Đại Lục hay hải ngoại, các hạng mục công việc đều không được phép gây quỹ. Các hạng mục ở ngoại quốc đương nhiên không gây quỹ từ Trung Quốc Đại Lục. Sư phụ đã đặt ra quy định minh xác về vấn đề này. Sư phụ cũng chưa hề cho phép bất cứ ai gây quỹ.

Những học viên dưới sự lôi kéo của đặc vụ Trung Cộng mà ‘gây quỹ’, truyền kinh văn giả, hay xem các website của tà ác, đều có nhân tâm rất mạnh mẽ và tu luyện tồi tệ. Đặc vụ không chỉ thực hiện dưới danh nghĩa các hạng mục chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại, mà còn dưới danh nghĩa Sư phụ và người nhà Sư phụ, [từ đó] mê hoặc học viên khiến họ làm điều xấu. Người tu luyện nên biết đạo lý rằng ‘khi Sư diệt Tổ’ là hành vi xấu xa nhất, nhưng dưới sự lôi kéo của đặc vụ Trung Cộng, một số học viên đã làm điều xấu dưới danh nghĩa Sư phụ, phạm phải việc ‘khi Sư diệt Tổ’. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Chính Pháp vẫn chưa kết thúc và vẫn còn cơ hội để vãn hồi tổn thất, cơ hội như vậy không thể kéo dài mãi được. Chúng tôi hy vọng những học viên có liên quan lập tức thanh tỉnh và lý trí, dụng tâm làm tốt ba việc, đường đường chính chính đạt tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.

Ngày 07 tháng 05 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/7/223091.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/9/116790.html
Đăng ngày 11-05-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share