[MINH HUỆ 13-7-2012] Đại Pháp hồng truyền, cứu tất cả những chúng sinh có thể được cứu, “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” là danh hiệu rất đáng quý. Vậy mà các nơi vẫn luôn có một số người cứ không lý trí mà chân tu bản thân mình, tự xưng là đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn mơ hồ lẫn lộn mãi qua thời gian lâu, hễ có dịp liền phát ngôn bừa bãi, hiển thị chính mình, tranh thủ thể hiện, tỏ ra mới lạ khác người, hoặc qua các hình thức biểu hiện khác để mượn danh Đại Pháp mà thoả mãn dục vọng nhân tâm chính mình, hậu quả là không chỉ bản thân không đạt chân lý cốt tuỷ của tu luyện Đại Pháp, mà còn gây tác dụng can nhiễu ở bên trong, phá hoại thanh danh Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài. Mỗi thời kỳ đều có những người như thế ở các nơi, và trên thực tế đang khởi tác dụng phù hợp với đặc vụ, lưu manh, và Phòng 610 vốn là những kẻ bị cựu thế lực trong vũ trụ thao túng, và đang làm những gì mà chúng muốn.

Chẳng hạn như khi đặc vụ lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm ra một số website tà ác, thì có những người như trên bèn hùa vào đó, không chỉ huỷ chính mình, mà còn trợ giúp truyền bá những website kia và huỷ hại người khác; khi lưu manh của ĐCSTQ mở forum, blog, hay tham gia mạng QQ, thì một số người bèn hùa theo đó, sùng bái cá nhân, làm những trò như quyên góp tiền để tẩy sạch tội lỗi quá khứ, thu gom tài vật, v.v.; khi có người chấp trước vào người nhà Sư phụ, thì có người bèn mượn danh Mỹ Ca để lăng xê bản thân, lừa dối người khác; khi có người không bỏ được tâm hoảng sợ, thì lưu manh của ĐCSTQ bèn “giúp” họ ly khai Đại Pháp, gia nhập tôn giáo đã xuống dốc vào thời mạt kiếp. Và cứ như vậy, can nhiễu ác là có thị trường, có hiệu lực. Đặc vụ lưu manh của ĐCSTQ hễ làm những gì thì ắt phải bồi thường, đó là Pháp Lý của vũ trụ đã quy định như thế, nhưng đã có cơ hội đắc Pháp rồi mà lại vì bản thân không lý trí lên từ đó gây hại cho người khác, thế chẳng phải là tự mình hại mình sao? Chẳng phải đang tạo chướng ngại cho việc cứu con người thế gian sao? Đó có phải điều mong muốn khi mà chân ngã, chủ ý thức của chư vị đang thanh tỉnh không? Tại sao cứ phải đi theo vết xe đổ của người khác, chứ không tiếp thu bài học đó một cách tích cực?

Trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ đã giảng:

“Lịch sử sẽ kết thúc vào ngày nào, vô luận thế nào cũng sẽ không hoãn lại, chỉ có thể là xuất hiện biến hoá trong các việc cụ thể hoặc trong quá trình, những việc không làm được tốt sẽ ảnh hưởng tới sự việc sau, thời gian tổng thì sẽ không trì hoãn đâu, đó không phải là Sư phụ từ bi hay không từ bi. Kỳ thực tới cuối cùng thì hết thảy những gì được cứu độ, được trùng tổ nếu không phải là [điều] tôi cần hoặc không đạt tiêu chuẩn, thì có làm xong cũng như không, cũng phải bị huỷ. Không thể kéo dài qua thời gian đó, đối với những sinh mệnh không thể được cứu độ, đó cũng là chỉ có thể như thế mà thôi.”

Những gì chưa làm tốt, miễn là Chính Pháp chưa kết thúc, thì đều có cơ hội quay lại làm cho tốt, nhưng nhất định phải biết trân quý thời gian, nhất định phải học được cách tu trong Pháp thì mới có thể thật sự làm được tốt.

Sư phụ lặp lại bảo chúng ta, rằng tu luyện Đại Pháp chủ ý thức nhất định phải mạnh, phải dùng chính niệm, nếu không thì không cách nào tu luyện. Đệ tử Đại Pháp mà chân tu thì cũng đều biết rằng, nếu không chân tu thì không cách nào bước đi được con đường mà Sư phụ an bài đâu, chỉ có khả năng đi trên con đường mà cựu thế lực an bài, như thế không chỉ bản thân mình không thể được cứu, cũng không cách nào thực hiện cam kết thần thánh đã từng hứa với Sư phụ. Mong rằng tất cả học viên và đệ tử Đại Pháp đều học Pháp đắc Pháp, phát chính niệm nhiều hơn, vì rằng chỉ khi chủ ý thức mạnh mẽ, lý trí thanh tỉnh, thì mới có thể chân tu được cái tâm của mình, mới có thể phủ định an bài của cựu thế lực, mới không bị đặc vụ lưu manh của ĐCSTQ lừa phỉnh, mới có thể làm một cách hết sức thiết thực ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

12 Tháng Bảy 2012


Dịch từ bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/260191p.html

Đăng ngày: 14 –7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Ghi chú: Forum (diễn đàn), blog: các cơ chế chia sẻ cộng đồng thông tin trên Internet. QQ: mạng xã hội vô cùng phổ biến của người Hoa.

Share