[MINH HUỆ 12-11-2012] Cách đây một thời gian ngắn, các học viên nước ngoài đã yêu cầu vài học viên lâu năm ở một vùng thuộc Trung Quốc Đại Lục thu thập dữ liệu lịch sử và tập hợp dữ liệu lịch sử hồng Pháp trong vùng, để chuẩn bị làm một kho dữ liệu lịch sử. Điều này đã tạo ra một mối đe dọa rõ ràng đến sự an toàn của các học viên địa phương. Vài học viên địa phương đã cố gắng khuyên can họ, nhưng không hiệu quả nên họ đã báo cáo tình hình cho Ban biên tập Minh Huệ. Ban biên tập Minh Huệ cũng đã nhắc nhở những người liên quan chú ý đến an toàn, ưu tiên cho việc cứu người trong thời gian hiện tại, chứ không vội vàng đi viết tư liệu lịch sử. Tuy nhiên, dù đã nhắc nhở nhiều lần, các học viên liên quan vẫn bỏ qua những nỗ lực can ngăn đó. Gần đây, có báo cáo là các học viên phụ trách việc này, đặc biệt là các học viên có mặt trong các video phỏng vấn, đều đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ, việc này đã gây tổn hại cho các đệ tử Đại Pháp và làm Sư phụ buồn lòng.

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, một bộ phận nhỏ các học viên hải ngoại đã không chú ý đến an toàn của học viên ở Đại Lục, và lặp đi lặp lại những việc gây tổn thất cho đệ tử ở Đại Lục và can nhiễu đến việc đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho họ. Đã không còn chỉ là một vài trường hợp nhỏ lẻ. Nếu Chính Pháp thực sự đang đi đến hồi kết, và đến thời điểm này, một học viên vẫn còn làm những việc đó, tạo điều kiện cho ĐCSTQ bức hại học viên và làm hài lòng cựu thế lực, người đó có nên lập tức buông bỏ tự ngã và tu luyện tâm tính thật vững vàng không?

Sư phụ đã nhiều lần giảng cho các đệ tử về sự trọng đại của việc tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và rằng đệ tử làm gì, làm thế nào, tu ra sao thì đều có quan hệ đến tương lai của chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp cũng biết rằng Sư phụ đã có an bài rõ ràng đệ tử hải ngoại thì làm gì, và đệ tử Đại Lục thì làm gì. Vậy chúng ta, các học viên hải ngoại đã vững vàng làm cho tốt những gì mà Sư phụ minh xác yêu cầu chúng ta chưa? Tại sao chúng ta cứ thích an bài cho học viên ở Đại Lục làm những gì chúng ta muốn? Điều này không phải là do chấp trước vào tự ngã và nhân tâm dẫn khởi sao, và đây không phải là trường hợp đã và đang gây can nhiễu cho người khác, chứ không phải tập trung bài trừ can nhiễu đó sao? Liệu chúng ta có thể chịu trách nhiệm về hậu quả liên đới không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta nên tự vấn bản thân.

Bất kể học viên, kênh thống tấn, trang web, hay các hạng mục do học viên tự phát tổ chức ở bên ngoài Trung Quốc nào mà không chú ý đến an toàn của học viên Đại Lục và yêu cầu họ làm những gì không có chút quan hệ nào với việc cứu người, thì họ đều là đang phá hoại những an bài đối với Chính Pháp và cứu người của Sư phụ, và can nhiễu đến các học viên Đại Pháp ở Đại Lục. Chúng tôi hy vọng rằng những đệ tử hải ngoại liên quan sẽ không tiếp tục tạo nghiệp như vậy, mà vững vàng tu luyện một cách lý trí, và tranh thủ thời gian cứu người. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu Đại Pháp ở cả trong và ngoài Trung Quốc đã nghe về việc này sẽ từ đó mà rút ra bài học và tránh mắc phải sai lầm tương tự.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/13/136269.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/12/海外弟子不要干扰大陆弟子-265400.html

Đăng ngày: 20-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share